Logo Left Logo PNL logo right

Naam

Stichting Papiergeschiedenis Nederland

Papiergeschiedenis Nederland wil een platform zijn voor allen die geïnteresseerd zijn in de historie van het maken en gebruiken van papier en karton in Nederland vanaf de 15de eeuw. Door een jaarlijkse themadag te organiseren wordt de mogelijkheid geboden om elkaar te ontmoeten, contacten te leggen en kennis en ervaring uit te wisselen.

Papiergeschiedenis Nederland heeft niet alleen een sterke binding met de Koninklijke Vereniging van Nederlands Papier- en Kartonfabrieken maar ook met de Koninklijke bibliotheek, onderzoeksinstituten en musea.

Alle geïnteresseerden kunnen zich presenteren op de website en zijn via een link van hieruit te vinden.

Naast deze activiteiten bezit Papiergeschiedenis Nederland documenten en collecties. Deze zijn grotendeels ondergebracht bij CODA in Apeldoorn en kunnen daar door een breed publiek worden geraadpleegd.

Wanneer u belangstelling heeft voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting door een e-mail te sturen naar:

infopapiergeschiedenis.net

Actueel

Lees Nieuwsbrief 21, mei 2017, met nieuws over de Themadag 2017 "Van onschatbare waarde" in het
Museum voor Communicatie in Den Haag, Paper art bij CODA in Apledoorn en een recensie van het boek "Onbekend en ontroerend erfgoed" met als onderwerp papierknippen vanaf de 16e eeuw.

Lees het verslag van de Themadag 2016 "Valsheid in geschrifte(n)" bij CODA te Apeldoorn.

Pas verschenen en nu verkrijgbaar: “Vijftig Historische Riemkappen”, samengesteld door Theo en Frans Laurentius

Facebook

Stichting Papiergeschiedenis Renkum-Heelsum staat nu ook op Facebook met oude en nieuwe foto's van de geschiedenis van papier in Renkum en Heelsum en met foto's van de activiteiten van de Stichting. De foto's worden steeds verder aangevuld. Kom kijken.

 

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland