logo left logo PNL logo right

Naam

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg

Logo

Beschrijving

Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) is een studie- en documentatiecentrum voor de geschiedenis van (Nederlands) Limburg vanaf de oprichting van de provincie in 1839. Het werd in 1949 opgericht. Het is gespecialiseerd in de sociaal-economische en sociaal-culturele geschiedenis van Limburg in de 19e en 20e eeuw. Het SHCL herbergt archieven en documentatie, een bibliotheek en een wetenschappelijke onderzoeksafdeling.

 

Klik hier voor vergroting

Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg te Maastricht
Foto: H. Wijenberg

Collectie

Het SHCL heeft sinds zijn oprichting ca. 4,5 kilometer archief- en documentatiemateriaal en ca. 3 kilometer bibliotheekmateriaal verzameld. De gedrukte informatie en die uit de archieven vullen elkaar aan en kunnen bij het SHCL in onderlinge samenhang worden bestudeerd.

Het SHCL heeft in zijn collecties de volgende archieven m.b.t. de papierindustrie:

  • Archief van Gelderland Tielens Papierfabrieken, voorheen Gebr. Tielens Papierfabrieken te Weert bij Maastricht, over de jaren 1838-1972, met een omvang van 16 strekkende meter. (EAN 901) Van het archief is nog geen inventaris beschikbaar. Literatuur: F.E.R. Hovens, 'De Papier fabriek gezegd onder einde van de Heeren Tielens en Schrammen', in: Historische Studies Geuldal 1996,225-257.
  • Archief van de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek (KNP) NV te Maastricht, over de jaren 1850-1933, met een omvang van 44 strekkende meter. (EAN 903) Van het archief is een inventaris beschikbaar: J.O.J. Schils, Inventaris van de Koninklijke Papierfabriek NV, 1850-1933, Maastricht 1968 (bewerkte versie 2000) NB: Gelderland-Tielens is overgenomen door KNP Literatuur: Honderd jaren papierfabriek 1850 -1950: Koninklijke Nederlandse Papierfabriek N.V Maastricht, Maastricht 1950 (gedenk boek) G. Jongenelen, Koninklijke Nederlandse Papierfabriek, een industrieel/archeologische verkenning, Maastricht 1989.
  • Archief van Druk en Papier FNV, voorheen Algemeen Nederlandse Grafische Bond, Afdeling Maastricht, over de jaren 1916-1982, met een omvang van 1,6 strekkende meter. (EAN 999) Van het archief is een summiere magazijnlijst beschikbaar. Daarnaast zijn in de bibliotheek van het SHCL tevens allerlei publicaties en brochures te vinden over de Limburgse papierindustrie.

Activiteiten

Het SHCL is een goudmijn voor historisch onderzoek. Al het materiaal is in principe voor iedereen toegankelijk. Het is te raadplegen in de studiezaal. Het SHCL ondersteunt het voortgezet onderwijs, musea, onderzoekers en alle overige geïnteresseerden met informatie en materiaal over de geschiedenis van de provincie Limburg. Het SHCL geeft historische publicaties uit en verzorgt ook educatieve activiteiten

Bezoek

De studiezaal is vrij toegankelijk en geopend:

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
Boschstraat 73
6211 AV Maastricht

Maandag 13-17 uur
Dinsdag t/m vrijdag 9-17 uur

Contactgegevens

Het postadres van Sociaal Historisch Centrum voor Limburg is:

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
Boschstraat 73
6211 AV Maastricht

Het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg is een samenwerkingsverband aangegaan met het Regionaal Historisch Centrum Limburg. In 2008 wordt het nieuwe adres:

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
St. Pieterstraat 7
6211 JM Maastricht

U kunt Sociaal Historisch Centrum voor Limburg telefonisch bereiken:

T: +31 (0)43 - 3284191
F: +31 (0)43 - 3255788

 

U kunt meer informatie vinden op de website:

www.shclimburg.nl

U kunt een e-mail sturen naar:

info-shclshcl.unimaas.nl


Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland