logo left logo PNL logo right

Naam

Bedrijfsarchief van Sappi Maastricht BV.

Logo

Het Bedrijfsarchief van Sappi Maastricht B.V. heeft geen logo. Sappi B.V. heeft wel een logo:

Sappi Limited

Beschrijving

De hieronder beschreven documenten en voorwerpen zijn eigendom van Sappi Maastricht BV. Zij zijn het directe gevolg van de ondernemingsactiviteiten gedurende vele decennia van deze papierfabriek totdat zij in 1972 het moederbedrijf werd van het KNP concern tot 1993

Collectie

De collectie van het;Bedrijfsarchief van Sappi Maastricht BV. bestaat uit het volgende:

 • Collectie watermerken (1892-1982)
  Minstens 215 merken, gedeeltelijk eigendom van de fabriek, gedeeltelijk van afnemers. Zij zijn allemaal omschreven en zeer vaak voorzien van afdrukvoorbeelden. Toegang: via een digitale inventaris.
 • Collectie papiersoorten (1894-1975)
  Minimum 85 soorten allemaal voorzien van voorbeelden. Toegang: via een digitale inventaris.
 • Historisch archief (1933-1972)
  30 meter documenten over allerlei facetten van de bedrijfsvoering. Toegang: via een digitale inventaris.
 • Historisch archief (1972-1993)
  10 meter documenten concernleidingarchief bestaande uit vergadernotulen. Toegang: via een ligplaatslijst.

Activiteiten

De activiteiten naar derden toe beperken zich tot incidentele rondleidingen en het tijdelijk ter inzage beschikbaar stellen van stukken voor historisch onderzoek. Er gebeuren verder alleen nog summiere ontsluitingswerkzaamheden van de rest van het historische archief (1972-1993) bestaande uit enkele tientallen meters stukken afkomstig van de vele bedrijven en organisaties die deel uitmaakten van het KNP concern. In dit bedrijfsdepot wordt namelijk primair gezorgd voor de actuele waarde van de aanwezige documenten en pas secundair voor de eventuele historische meerwaarde.

Bezoek

Het archiefdepot bevindt zich op het bedrijfsterrein van Sappi Maastricht BV..

De raadpleegbaarheid is (zeer) beperkt omdat er slechts één persoon in vaste dienst werkt, namelijk de bedrijfsarchivaris zelf.

Sappi Maastricht BV
Biesenweg 16
6211 AA Maastricht

Contactgegevens

Het postadres van het Bedrijfsarchief van Sappi Maastricht BV. is:

Sappi Maastricht BV
t.a.v. dhr. J. Marschal
Biesenweg 16
6211 AA Maastricht

U kunt de bedrijfsarchivaris telefonisch bereiken:

Jos Marschal
T: 043-3822337

Het Bedrijfsarchief van Sappi Maastricht BV. heeft zelf geen eigen website. Voor meer over het concern Sappi wordt verwezen naar de algemene website:

www.sappi.com

U kunt een e-mail sturen naar de bedrijfsarchivaris:

jos.marschalsappi.com


Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland