logo left logo PNL logo right

Naam

DeKoninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken

Logo

Beschrijving

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken (VNP) is de branchevereniging van alle papier- en kartonfabrieken in Nederland. We zijn opgericht in 1904 en behartigen sindsdien de belangen van al onze leden. De Koninklijke VNP is erop gericht om de papier- en kartonindustrie in Nederland te maken tot een industrie die milieuvriendelijk, innovatief en aantrekkelijk is. Onder leiding van directeur Gerrit Jan Koopman, zijn 11 medewerkers werkzaam bij de VNP

Speelveld en thema's

Het speelveld van de Koninklijke VNP is zowel nationaal als internationaal. CEPI (Confederation of European Paper Industries) behartigt de belangen van de papier- en kartonindustrie op Europees niveau. Naast een groot netwerk binnen de papier- en kartonindustrie hebben we veel contact in binnen- en buitenland met ambtenaren, Europarlementariërs en vertegenwoordigers van allerlei instanties, instellingen en organisaties. De Koninklijke VNP houdt zich bezig met actuele thema's die spelen binnen en rondom de papier- en kartonindustrie. De thema's waar de Koninklijke VNP zich op richt zijn: Arbeidsomstandigheden, Bosbeheer, Duurzaam ondernemen, Energie en klimaat, Industriebeleid, Oud Papier en recycling, Statistieken en Voedselcontact. Daarnaast houdt de Koninklijke VNP zich binnen deze thema's bezig met opleiding (VAPA), communicatie en Research & Development.

Samenwerken met partners

De Koninklijke VNP behartigt de belangen van alle Nederlandse papier- en kartonfabrieken. Om deze belangen zo goed mogelijk te behartigen werkt de Koninklijke VNP nauw samen met een aantal partners. Informatiecentrum Papier en Karton richt zich op het vergroten van de kennis bij het Nederlandse publiek over de productie, bedrukking, toepassing en recycling van papier en karton. Speciale aandacht gaat uit naar leerlingen van de basisschool. Het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) richt zich op het versterken van de kennisinfrastructuur voor de (inter)nationale papier- en kartonindustrie. KCPK bevordert de uitwisseling van technologische kennis en stimuleert innovatie bij de bedrijven.

VAPA is het opleidingscentrum van de Nederlandse papier-, karton- en golfkartonindustrie en richt zich op de opleidingsbehoeften van de bedrijven en haar medewerkers met betrekking tot de technologische aspecten van het productieproces. VAPA biedt trainingen aan voor operators op Mbo-niveau en voor technologen op Hbo-niveau.

PRN De stichting Papier Recycling Nederland (PRN) is de uitvoeringsorganisatie van het Papiervezelconvenant II waarin doelstellingen zijn vastgelegd voor de inzameling en herverwerking van oudpapier en karton in Nederland. Het Papiervezelconvenant II maakt integraal deel uit van het Convenant Verpakkingen III.

Bezoek

Het bezoekadres van De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken is:

Koninklijke VNP
Kruisweg 761
2132 NE Hoofddorp

Contactgegevens

Het postadres van De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en kartonfabrieken is:

Koninklijke VNP
Kruisweg 761
2132 NE Hoofddorp

U kunt de Koninklijke VNP telefonisch bereiken:

T: +31 (0)20 - 6543055

 U kunt meer informatie vinden op de website:

www.vnp-online.nl

U kunt een e-mail sturen:

infovnp-online.nl


Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland