logo left logo PNL logo right

Naam

Koninklijke Bibliotheek

Logo

Beschrijving

Als een van de weinige bibliotheken in de wereld beschikt de Koninklijke Bibliotheek over een papierhistorische collectie. De basis van deze collectie is in 1972 gelegd door de verwerving van de uitgebreide verzameling van de papierhistoricus Henk Voorn.

Collectie

De papierhistorische collectie documenteert de geschiedenis en de techniek van de vervaardiging en de toepassing van papier; de verzameling heeft geen beperkingen wat betreft taal, land van herkomst en tijdvak. Belangrijke onderdelen van de collectie zijn:

  • Een handbibliotheek, bestaande uit boeken, tijdschriften en losse artikelen
  • Oude drukken van voor 1800 en bibliofiele edities
  • Papiermonsterboeken en -collecties
  • Losse papierbladen, waaronder marmer-, brokaat-, sitsen andere sierpapieren
  • Watermerkpapieren en watermerkenreproducties
  • Riemkappen
  • Voorbeelden van andere schriftdragers, zoals perkament, palmblad en boombast
  • Schepvormen en andere gereedschappen en instrumenten
  • Voorbeelden van papierkunst, zoals knipwerk en origami

Activiteiten

Tot op de dag van vandaag ontwikkelt en verdiept de collectie zich verder dankzij een jaarlijks budget waarmee zowel de nieuw verschenen vakliteratuur, als via antiquariaten, veilingen en particulieren aangeboden materialen wordt aangekocht. Om onderzoekers en andere geïnteresseerden een goede toegankelijkheid te bieden wordt veel aandacht besteed aan het aanvullen en verbeteren van de ontsluiting van de collectie. Mede hierdoor is de papierhistorische collectie uitgegroeid tot een internationaal centrum voor papierhistorisch onderzoek en documentatie. Regelmatig worden rondleidingen gegeven en stukken uit de collectie gebruikt voor tentoonstellingen.

Bezoek

Het bezoekadres van de Koninklijke Bibliotheek is:

Koninklijke Bibliotheek Conservator
P. Willem-Alexanderhof 5
2509 LK Den Haag

De papierhistorische handbibliotheek, oude drukken en bibliofiele uitgaven zijn raadpleegbaar op de leeszaal Bijzondere Collecties van de Koninklijke Bibliotheek van:

maandag tot en met vrijdag
van 9.00-17.00 uur
en op zaterdagmorgen
van 9.00 -13.00 uur

Een gedeelte van de literatuur is direct toegankelijk; bijzondere boeken en tijdschriften, kunnen bij de balie van de leeszaal worden aangevraagd met behulp van de signaturen die te vinden zijn in de KB catalogus. Voor de andere onderdelen van de papierhistorische collectie, zoals de papierbladen en monsterboeken, dient vooraf een afspraak gemaakt te worden met de conservator.

Contactgegevens

Het postadres van de Koninklijke Bibliotheek is:

Koninklijke Bibliotheek
Postbus 90407
2509 LK Den Haag

U kunt de conservator telefonisch bereiken op:

Henk Porck
T: +31 (0)70-3140572

U kunt meer informatie vinden op de website:

www.kb.nl
www.kb.nl/bc/papier/papier.html

U kunt een e-mail sturen:

henk.porckkb.nl


Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland