logo left logo PNL logo right

Naam

Universiteitsbibliotheek Amsterdam

Logo

Beschrijving

De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam beheren de grootste Nederlandse boekhistorische verzameling, waaronder papierhistorisch materiaal.

Dit papierhistorisch materiaal bevindt zich in een drietal deelcollecties, namelijk in de Bibliotheek van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB, opgericht in 1845 en sinds 1958 in bruikleen), in de Typografische Bibliotheek van Lettergieterij 'Amsterdam' (opgericht in 1913 en in 1971 verworven) en in de Collectie Labarre.

Deze laatste collectie werd gevormd door de bekende papierhistoricus Emile Joseph Labarre (1883-1965), auteur van onder meer het standaardwerk 'Dictionary and encyclopaedia of paper and papermaking (1952, 2e dr.)'. De Collectie Labarre is sinds 1965 bij de Bijzondere Collecties ondergebracht.

Hal nieuw onderkomen Bijzonder Collecties
Foto: Monique Kooijmans

Collectie

De Papierhistorische Collecties bestrijken een breed terrein, van de techniek van de papierfabricage, de papierhandel en de watermerkkunde tot bijzondere specimina van sier- en Japans papier. Als onderdeel van de Collectie Labarre is er een uitgebreid apparaat met duizenden kleinere werkjes, overdrukken, catalogi en fiches van tijdschriftartikelen.

Het papier wordt tegen het licht gehouden

Activiteiten

De Papierhistorische Collecties worden voortdurend aangevuld met lopende tijdschriftabonnementen, nieuw verschenen (internationale) secundaire literatuur en met items verworven via antiquariaten en veilingen. Ook de oude collectie papiermonsterboeken wordt up-to-date gehouden, vooral dankzij een aantal papiergroothandelaren. Zover het materiaal dit toelaat, is het beschikbaar voor tentoonstellingsdoeleinden.

Bezoek

De monografieën en tijdschriften uit de Papierhistorische Collecties zijn opvraagbaar via de online publiekscatalogus.

Materiaal als monsterboeken en prijscouranten uit de Bibliotheek van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak is beschreven in de gedrukte Catalogus der Bibliotheek van de Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, dl. 4 (1934) en 8 (1979).

Op de Collectie Labarre bestaat een alfabetische kaartcatalogus, die raadpleegbaar is op de onderzoekzaal.

Voor raadpleging van ander materiaal dan monografieën of tijdschriften kan het best eerst mondeling of schriftelijk contact opgenomen worden, bijvoorbeeld via mailadres:

ub-baliebcuva.nl

Voor raadpleging gelden de gebruikelijke voorwaarden, zoals ook omschreven op de website.

De Onderzoekszaal is alle werkdagen voor het publiek geopend. De Bijzondere Collecties zijn vanaf 1 april 2007 te vinden op het volgende adres:

Universiteitsbibliotheek Amsterdam
Oude Turfmarkt 129
1012 GC Amsterdam

Contactgegevens

Het postadres van Universiteitsbibliotheek Amsterdam is:

Universiteitsbibliotheek Amsterdam
Oude Turfmarkt 129
1012 GC Amsterdam

U kunt de Onderzoekzaal telefonisch bereiken via het centrale informatiepunt:

T: +31 (0)20- 525 2473
 

U kunt meer informatie vinden over de bijzondere collecties op de website:

www.bijzonderecollecties.uva.nl

U kunt een e-mail sturen naar het centrale informatiepunt:

ub-baliebcuva.nl


Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland