logo left logo PNL logo right

Naam

Het Kenniscentrum Papier en Karton

Logo

Beschrijving

Het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK) is een initiatief van de Vereniging voor Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken. Sinds de oprichting in 1998 is het Kenniscentrum uitgegroeid tot de spil van de kennisinfrastructuur van de (inter)nationale papier- en kartonindustrie.

Het Kenniscentrum maakt zoveel mogelijk gebruik van de al bestaande infrastructuur en netwerken. We proberen zoveel mogelijk te linken naar andere industrietakken en voordeel te halen uit generiek fundamenteel onderzoek en uit verschillende branche specifieke en technologische ontwikkelingen. In de programma's worden fundamentele research, technologieontwikkeling, implementatie en procesoptimalisatie rondom een thema gecombineerd. Implementatie verloopt in stappen via industriële R&D centra en procestechnologen om uiteindelijk tot maximale toepassing te komen op operationeel niveau. De resultaten van de projecten moeten de concurrentie op Europees niveau aankunnen met andere collectieve instituten.

Collectie

Het Kenniscentrum Papier en Karton heeft geen specifieke collecties.

Activiteiten

Er zijn vier hoofdactiviteiten te onderscheiden. Kort samengevat zijn dit:

  • Kennis genereren; het laten ontwikkelen van nieuwe kennis verloopt middels R&D- programma's in samenwerking met R&D-centra, toeleveranciers en afnemers, instituten en universiteiten
  • Kennis vergaren en ontsluiten; het verzamelen van kennis vanuit verschillende bronnen om vervolgens deze kennis beschikbaar te kunnen stellen aan "papiermakers"
  • Kennis overdragen via demonstratieprojecten en evenementen wordt bijgedragen aan overdracht naar en de implementatie van de kennis.
  • Voor de laatst genoemde is, om het gat tussen de kennis en de uiteindelijke toepassing van technologie zo goed mogelijk te kunnen overbruggen, voor commerciële activiteiten de organisatie Bumaga BV opgezet.

Dit zijn in het kort de belangrijkste activiteiten waarmee het Kenniscentrum zich bezig houdt.

Bezoek

Het bezoekadres van Het Kenniscentrum Papier en Karton is:

Kenniscentrum Papieren Karton
IJsselburcht 3
6825 BS te Arnhem

Contactgegevens

Het postadres van Het Kenniscentrum Papier en Karton is:

Kenniscentrum Papieren Karton
IJsselburcht 3
6825 BS te Arnhem

U kunt Het Kenniscentrum Papier en Karton telefonisch bereiken:

T: +31 (0)26-365 35 15
F : +31 (0)26-365 35 20

U kunt meer informatie vinden op de website:

www.kcpk.nl

 U kunt een e-mail sturen:

infokcpk.nl


Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland