logo left logo PNL logo right

Naam

De Bouwhofmolen

Logo

De Bouwhofmolen heeft geen eigen logo.

Beschrijving

Het is niet precies bekend wanneer de Bouwhofmolen is gesticht. De tegenoverliggende molen Klein Hattem stamt uit 1613. Hetzelfde bouwjaar dus als de allereerste papiermolen in Ugchelen: Altena.

De molen Methusalem die hier ooit stroomopwaarts naast lag, stamt uit 1670. De Bouwhof is dus ‘ergens in de 17de eeuw’ gebouwd. Hij werd voor het eerst in 1686 genoemd. Maar in die tijd had hij in ieder geval nog niet zijn huidige naam. Die komt pas vanaf 1839 regelmatig voor.

Vanaf 1798 was ene Antonie de Bruin eigenaar en vanaf 1815 zijn weduwe en zijn zoon G. en R. de Bruin. In 1884 is het vervaardigen van papier gestopt en werd de molen ingericht als wasserijmolen: fa. E. Uyt den Bogaard en Zonen.In 1897 heeft men een stoomketel geplaatst, maar het waterrad bleef nog wel in gebruik. Na 1930 raakte het waterrad in verval en het moet tussen 1940 en 1945 zijn gesloopt. In 1976 is de wasserij stopgezet.

Na de oorlog heeft Ben uyt den Bogaard nog geprobeerd het predicaat ‘koninklijk’ te krijgen. Terecht in zijn ogen: voor de oorlog werd de Koninklijke was al op De Bouwhof gedaan. En tijdens de oorlog, toen het paleis geannexeerd was door de Duitsers, zorgden de dames van de waskamers ervoor dat het kostbare linnengoed stiekem naar De Bouwhof kwam. Hier verstopten ze dit in 13 tonnen onder de grond en na de oorlog kon al het linnengoed weer netjes terug naar Het Loo. Helaas bleek dit voor de koningin niet voldoende, want het predicaat ‘koninklijk’ heeft De Bouwhof niet gekregen.

De tot wasserij omgebouwde papiermolen De Bouwhof was nog de laatste enigszins complete molen in de gemeente Apeldoorn. Daarom is hij gerestaureerd: de beek is weer ontgraven en het molenhoofd en het waterrad zijn in ere hersteld.

De heer en mevrouw uit den Bogaard hebben hier tot de sluiting van de wasserij in 1976 gewerkt. Het echtpaar is hier daarna blijven wonen, met Willem uit den Bogaard, de vader van Ben. Op een gegeven moment bleef ze alleen achter en heeft ze alles aan projectontwikkelaar Van Berlo verkocht. Wij hebben het huis/bedrijfspand in 2000 gekocht en wonen hier nu dus sinds 6 jaar met veel plezier!

http://www.ugchelen.org/bouwhofmolen/

Collectie

De Bouwhofmolen in Ugchelen is een historische watermolen die deel uitmaakt van de Ugchelse Beek. Van de molen en beek was tot voor kort niets meer te herkennen om de simpele reden dat beiden niet meer aanwezig waren. Waterschap Veluwe werkte samen met de gemeente Apeldoorn aan het herstel van de Bouwhofmolen en het bijbehorende traject van de Ugchelse Beek.

De Bouwhofmolen zelf is inmiddels hersteld: het waterrad met de bijbehorende aanvoergoot zijn opnieuw geplaatst. De beek - boven- en benedenstrooms van het waterrad - is opnieuw geprofileerd en voorzien van eikenhouten beschoeiingen. Om te voorkomen dat het beekwater in de zanderige bodem zijgt, is de beek beleemd. Het grof vuil langs de beek is opgeruimd en het terrein verder gefatsoeneerd en ingericht met een wandelpad en voetgangersbrug. De beplanting (bomen en ruig struikgewas) op de beekwallen is gerooid (onder meer populier, berk, braam, lijsterbes, vlier) en andere soorten (els, hulst, meidoorn en krent) die passen in het beeld, zijn geplant. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland (subsidie sprengen en beken), het Rijk (SGB) en EU (POP).

http://www.veluwe.nl/smartsite.dws?id=817

Activiteiten

De Bouwhofmolen heeft geen speciale activiteiten

Bezoek

Het bezoekadres van De Bouwhofmolen is:

Erik & Albertine Trimp
Bouwhofweg 18
7339 HA Ugchelen

Contactgegevens

Het postadres van De Bouwhofmolen is:

De Bouwhofmolen
Bouwhofweg 18
7339 HA Ugchelen

U kunt meer informatie vinden op de website:

www.ugchelen.org/bouwhofmolen/

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland