logo left logo PNL logo right

Naam

Stichting Vrienden van de Ruitersmolen

Logo

De stichting heeft geen eigen logo.

Beschrijving

In 1977 is op initiatief van de Oudheidkundige Vereniging “De Marke” een werkgroep opgericht, met het doel het restant van de watermolen “De Ruitersmolen” te restaureren. Deze werkgroep is later bij notarisakte van 30 oktober 1980 omgezet in de Stichting Vrienden van de Ruitersmolen.

Er is vele jaren door vrijwilligers aan gewerkt om het molengebouw te restaureren. In 1979 is het gebouw wind- en waterdicht gemaakt. Dat was nodig want het water van de beek stroomde dwars door de molen. Deuren en ramen waren in slechte toestand, al het glas in de ramen was stuk, deuren waren dichtgemetseld. De kelders waren bedekt met zand en puin, de ratten hadden gaten gemaakt in de slechte muren. Het dak lekte van alle kanten en moest voor een gedeelte vervangen worden en op de muren was het stucwerk verdwenen.

Bij een bezoek van mensen aan de molen werd verteld dat de stichting de molen wilde restaureren. Vaak werd verteld dat het een onbegonnen zaak was om die puinhoop te restaureren. Al die negatieve reacties hebben de vrijwilligers van de stichting de kracht gegeven om wel door te zetten. Hoewel het moeilijk was in het begin, omdat eigenaar Stichting “Het Hoogeland” niet wilde meewerken, is er toch een overeenkomst gekomen tussen de "Stichting Vrienden van de Ruitersmolen” en de "Stichting Het Hoogeland”.

Papierwatermolen de Ruitersmolen

Ook de gemeente Apeldoorn zag in het begin niets in het project. De vrijwilligers zijn gewoon doorgegaan en hebben het gebouw wind- en waterdicht gemaakt en het verval van de beek hersteld. Het geld dat nodig was voor de restauratie werd verkregen door demonstraties papier scheppen te verzorgen, uit donaties en uit diverse acties, zoals fietstochten en verkoop van molensteentjes (koekjes). In mei 1981 heeft de gemeente Apeldoorn het molencomplex op de Gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst. In augustus is men begonnen met het uitzetten van een natuurpad langs de Beekbergense beek. Zo kon men de molen ook bereiken van de Tullekensmolenweg en de Oude Apeldoornseweg.

Mes om de lompen te snijden

Watermerk

Op 11 september 1982 heeft een ploeg van a.s. Wageningse studenten onder leiding van enkele ouderejaars de beek uitgediept en de beschoeiing van de beek hersteld.

De eerste fase voor de molenbouwer Vaags is begonnen op 16 oktober 1982 met het aanbrengen van watergoot, waterrad, as en aswiel. Op 19 juni 1984 is de molenbouwer begonnen met de tweede fase van de restauratie: het aanbrengen van twee maalstoelen.

Op 14 november 1985 werd er weer meel gemalen in de Ruitersmolen. De molen werd geopend op 8 Juni 1985 door jhr. drs. P.A.C. Beelaerts van Blokland burgemeester van Apeldoorn. Het bestuur van de "Stichting Vrienden van de Ruitersmolen” is op 1 maart 1986 in Krasnapolsky in Amsterdam geweest om een verdiende prijs in ontvangst te nemen. Deze prijsuitreiking door de "Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding” vond plaats tijdens de algemene vergadering van de vereniging “De Hollandse Molen”. De prijs bestond uit een zeer fraaie oorkonde en een geldbedrag van 1500 gulden. En zo gaat de historie verder over een kleine molen met een grote geschiedenis.

Het papier hangt te drogen

Er wordt nog papiergeschept. De molen is het hele jaar geopend voor bezoek.

Collectie

Bij de Ruitersmolen staan nu op de zolder de materialen uit diverse papiermolens:

  • Een natpers
  • Een lompenbak (zeef) met twee kingen (Papierfabriek Voorslop)
  • Een Leggersstoel (Voorslop)
  • Een schepkuip
  • Verschillende schepvormen
  • Diverse soorten watermerken (Papierfabriek Voorslop)
  • Een hamerbak met vijf hamers (Papierfabriek Holthuizen)
  • Een weefstoel voor het weven van koperdoek voor schepramen (Voorslop)
  • Diverse foto’s over de papierindustrie van voeger

Activiteiten

Rondleiding in de Ruitersmolen en langs de beek naar de Tullekensmolen op afspraak.

Bezoek

Het bezoekadres van Stichting Vrienden van de Ruitersmolen is:

De Ruitersmolen Waterpapiermolen
Tullekensmolenweg 47
7361 ER Beekbergen

De openingstijden van de Ruitersmolen zijn:

De molen is geopend het hele jaar door van 9.00 uur tot 16.00 uur dinsdag en donderdag.
Entree is gratis.

Contactgegevens

Het postadres van Stichting Vrienden van de Ruitersmolen is:

Stichting Vrienden van de Ruitersmolen
Hansengraaf 13
7361 EK Beekbergen

U kunt Stichting Vrienden van de Ruitersmolen bereiken op telefoonnummer:

Contactpersoon dhr. Marinus Zegers
+31 (0)55 5061785

Aanvoer van water voor aandrijven waterrad

De Ruitersmolen heeft geen eigen website, maar het verhaal van de Ruitesrmolen kunt u hier verder lezen: Geschiedenis Ruitermolen, lees verder...

De Ruitersmolen heeft geen e-mail adres.

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland