logo left logo PNL logo right

Naam

De Schoolmeester

Logo

De Schoolmeester heeft geen eigen logo.

Beschrijving

Oorspronkelijk stonden er zo'n 60 door wind aangedreven papiermolens in de Zaanstreek. De Schoolmeester is de laatste die is overgebleven.

De molen werd oorspronkelijk bemand door 13 man vast personeel en 5 tot 10 voddenscheursters. Deze werden per kilogram betaald. Hun werktijden waren afhankelijk van het aangeboden werk. Het vaste personeel, molenaars, papiermakers, sorteerders, verlezers en anderen, werkten 's winters van 6:00 uur 's morgens tot 6:00 uur 's avonds. Zomers, als het wat langer licht was, werd er gewerkt van 4:00 uur 's morgens tot 8:00 uur 's avonds. Een werkweek bestond uit 6 dagen.

De Schoolmeester
© Foto: Willem Jans (24-09-2005)

In tegenstelling tot personeel op een oliemolen, waar het personeel werd betaald per verwerkte hoeveelheid, werkte het personeel op een papiermolen tegen een vast loon. Dit loon varieerde van 8 gulden per week voor molenaar en papiermakers, tot 3 gulden per week voor sorteerders en inpakkers. De voddenscheursters moesten het doen met 1,50 gulden per week.

Collectie

De collectie van De Schoolmeester bestaat uit de molen zelf als werkend monument en uit de producten die in de molen worden vervaardigd.

Activiteiten

Tot 1877 werd het papier met een schepraam uit de kuip geschept en op vilt afgedrukt. De Schoolmeester is een zogenaamd 'werkend' museum. Dat wil zeggen dat het gaat om een bedrijf dat voor publiek te bezichtigen is.

Het doel van de papiermolen is het ambachtelijk vervaardigen van papier en zo de laatste windpapiermolen ter wereld te behouden.

De molen vervaardigt 'Zaansch Bord', in diverse kleuren, diktes en formaten. Dit papier wordt onder andere gebruikt door boekbinders en kunstenaars. Al het papier wordt vervaardigd van lompen, textielafval, vlas en hennep en dus niet van houtproducten. Het productieproces is te volgen van grondstof tot eindproduct.

Bezoek

Het bezoekadres van De Schoolmeester is:

De Schoolmeester
Guispad 3
1551 SX Westzaan

Contactgegevens

Het postadres van De Schoolmeester is:

De Schoolmeester
Guispad 3
1551 SX Westzaan

U kunt De Schoolmeester telefonisch bereiken:

T: +31 (0)75-621 44 65

De Schoolmeester heeft geen eigen website, maar u kunt meer informatie vinden op de website van de Zaanse Molens:

www.zaansemolen.nl

U kunt een e-mail sturen:

deschoolmeesterhetnet.nl

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland