Logo Left Logo PNL logo right

Bureau De Facto

Beste vrienden van Papiergeschiedenis Nederland,

Heeft u iets met papiermaken?
Heeft u iets met cultuurgeschiedenis?
Heeft u iets met de ecologie van een veen-weidegebied?

Zijn twee van de drie vragen met ja beantwoord?

Kom dan met ons mee puzzelen om het verleden achter het heden aan de Zaan te ontdekken.

In Nieuwsbrief 12 van de Stichting Papiergeschiedenis Nederland stelden wij ons al voor. Wij hopen dat velen inmiddels onze tentoonstellingen “OpenMolendag” en “Papiermakersland” op www.onderzoeksbureau-defacto.nl hebben weten te vinden.

Bron: www.onderzoeksbureau-defacto.nl

Wat daar tot nu toe nog vanuit de luie computerstoel viel te zien, gaan we nu verder onderzoeken tijdens een actieve wandeling.

We trekken erop uit !!! Wij stellen ons voor om u het e.e.a. te laten zien van materiële resten en u te verhalen over de wijze waarop de papiermakers leefden. Wat we niet weten of waarvoor we te weinig oog hadden, gaan we gezamenlijk verder onder de loep nemen om er antwoorden voor te vinden.

Belangstelling?

We planden een drietal data in 2013, t.w. woensdag 31 juli, woensdag 7 augustus en woensdag 21 augustus.

Maak uw voorkeur kenbaar via het contactformulier op onze website, maar zorg er wel voor dat we u kunnen bereiken door de juiste adresgegevens achter te laten.

Tot binnenkort zodat u nadien met Napoleon zult kunnen zeggen “Sans Pareil”!!!

Met vriendelijke groet,
Ellen van der Grijn & Adriaan Kardinaal
 

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland