Logo Left Logo PNL logo right

Papierbiënnale 2008

De tweejaarlijkse Papierbiënnale wordt gehouden van 10 juni tot en met 14 september 2008 in Museum Rijswijk en CODA Museum te Apeldoorn. Bij deze internationale expositie over papierkunst verschijnt ook een tweetalig, speciaal vormgegeven en fraai geïllustreerd boek: 'Puur Papier / Pure Paper'. In het boek komen o.a. aan de orde:

  • Een expeditie naar afgelegen Aziatische dorpen waar nog met middeleeuwse technieken papier gemaakt wordt;
  • De ontwikkeling van een Chinees papierdorp in de afgelopen eeuw;
  • Het zelf maken van papier met de planten uit de tuin;
  • Papierkunstenaars over het maken van hun kunstwerken in de praktijk;
  • Papier en de chemische reacties tussen cellulose en water;
  • Zoektocht van een Duitse dominee in de 18de eeuw naar alternatieven van lompen als grondstof voor de papierbereiding;
  • Papierfabricage vandaag: milieu- en klimaataspecten.

Nadere informatie hierover zal binnenkort ook op onze website te vinden zijn.

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland