Logo Left Logo PNL logo right

Themadag 2008: Grondstoffen

In januari hebben wij in onze nieuwsbrief de themadag voor 2008 al aangekondigd. Wij kunnen u nu de definitieve informatie geven. De dag wordt op woensdag 21 mei 2008 gehouden bij Norske Skog Parenco in Renkum. Het thema dat behandeld wordt is Grondstoffen. Het programma is als volgt:

Tijd: Activiteit:
9.30 uur Ontvangst
10.00 uur Opening door de dagvoorzitter, Drs. Mees Hartveld, voorzitter van de Koninklijke VNP
10.15 uur Lezingen over het thema “grondstoffen”:
  • “De zoektocht naar alternatieven voor lompen voor de papierfabricage in de 18-de eeuw” door mevrouw Gabriëlle Beentjes, Coördinator Restauratie Afdeling van het Nationaal Archief in Den Haag;
  • “Papier houdt van hout” door de heer Peter D. de Vos, voormalig Hoofd Laboratorium en Productie bij de papierfabriek Coldenhove, opleider bij VAPA en medeauteur van het Papierboek;
  • “Duurzame toepassing van vezelmateriaal voor de productie van papier in de 21ste eeuw” door de heer ir. Loud P.M. van Kessel, Senior Proces Engineer, Smurfit Kappa Roermond Papier.
11.45 uur Stand van zaken betreffende Papiergeschiedenis Nederland
12.00 uur Lunch, aangeboden door Norske Skog Parenco
13.00 uur Middagprogramma bestaande uit:
  • Rondleiding door de papierfabriek van Norske Skog Parenco
  • Bezoek aan het museum van Stichting Papiergeschiedenis Renkum – Heelsum
15.30 uur Tot slot een drankje

U kunt u opgeven voor de themadag door het bijgevoegde aanmeldingsformulier in de nieuwsbrief in te vullen en op te sturen naar:

Secretariaat Papiergeschiedenis Nederland
Rembrandtlaan 49
1412 JN Naarden

Of door een bericht op ons e-mailadres:

infopapiergeschiedenis.net


Download als Wordbestand Nieuwsbrief 2, april 2008 (60 kB) met een inschrijfformulier voor de Themadag 208.

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland