Logo Left Logo PNL logo right

Theamdag 2009: Grondstoffen

Themadag 2009

De themadag is gehouden op woensdag 6 mei 2009 bij Crown Van Gelder N.V. te Velsen. Het thema van de dag was "Kwaliteit" voor het maken van papier. Het programma was als volgt Pdf-formaat (69 kB) of Powerpoint (194 kB):

Aanwezig


 
Crown Van Gelder Drs. M. Hartvelt
Crown Van Gelder Dhr. J. de Vries
Cuppen Papier Dhr. M. Cuppen
Cuppen Papier Dhr. D. Schijfelen
De Papierderij Dhr. L. Hoegen
Koninklijke Bibliotheek Dr. H. Porck
Koninklijke Bibliotheek Dhr. C. Lem
Kunstenaar Dhr. C. Wegh
Museumwerkplaats De Akker Dhr. W. Bosch
Norske Skog Parenco Ir. P. Grobben
Old Master Prints Dhr. Th. Laurentius
Old Master Prints Drs. F. Laurentius
Papiergeschiedenis Nederland Dr. B. Bouwens
Papiergeschiedenis Nederland Dhr. H. van Amerongen
Papiergeschiedenis Nederland/Koninklijke VNP Mevr. M. Willemsen
Papierknipkunst Mevr. J. Verhave
Papiermolen De Schoolmeester Dhr. A. Butterman
Rijksmuseum Mevr. C. Greven
De Ruitersmolen Waterpapiermolen Dhr. M. Zegers
Stichting Historische Kring Page-Kimberley-Clark Dhr. J. Wessels
St. Papiergeschiedenis Renkum-Heelsum Dhr. G. van den Born
St. Papiergeschiedenis Renkum-Heelsum Dhr. M. van den Top
Teylersmuseum Mevr. R. van Gulik
Veenkoloniaal Museum Dhr. H.A. Hachmer

Foto-impresssie van de bijeenkomst


 
   
   
   
   
   

Opening

Iedereen wordt welkom geheten door Bram Bouwens (Papiergeschiedenis Nederland).

Dr. Bram Bouwens

Korte mededelingen en/of presentatie door de deelnemers

Martin Cuppen, Leo Hoegen en Cor Wegh maakten graag van de gelegenheid gebruik om een korte introductie te geven over hun ervaringen, hobby en liefhebberij voor papier.

Martin Cuppen sprak over Watermerken en het handscheppen van papier. Waaronder een Russisch watermerk uit 1917 en toonde bij zijn verhaal een afbeelding van Albert Schweizer. Voor meer informatie: Martin Cuppen, telefoon: 0485-511609. Download de presentatie in Pdf-formaat (4,2 MB) of Powerpoint (6,2 MB).

Dhr. Martin Cuppen

Leo Hoegen vertelde over zijn werkzaamheden bij de Papierderij, ambachtelijk atelier voor papierscheppen, (boek)drukkunst & boekbinden. En daarnaast over zijn deelname aan diverse beurzen en zijn uitzending naar de Filippijnen. Een bijzondere publicatie van zijn hand overhandigde hij aan Henk Porck, als geschenk voor de Papierhistorische Collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Zie voor meer informatie: www.papierderij.nl

Dhr. Leo Hoegen

Cor Wegh, van beroep graficus en productontwikkelaar van winkeldecoraties en is in zijn vrije tijd papierkunstenaar. Hij maakt zijn eigen papier van inheemse en uitheemse planten en bomen zoals maïs, rietbrandnetel, vlas, moerbij, abaca, houtslijp enz. En natuurlijk ook lompen. Zie voor meer informatie: www.limburgse-kunstkring.nl/leden/weghcor/

Dhr. Cor Wegh

Na de drie korte introducties was het tijd voor de drie lezingen over het thema Kwaliteit.

Lezingen over Kwaliteit

Lezing: “Watermerken als kwaliteitskenmerk” door Drs. Frans Laurentius, kunsthandelaar te Middelburg. (Opmerking: er is bestaat geen digitale versie van deze lezing.)

Drs. Frans Laurentius

Lezing: “Van handgeschept naar machinaal papier”, door Dr. Henk Porck, conservator van de Papierhistorische Collectie van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Download de presentatie in Pdf-formaat (2,2 MB) of Powerpoint (5,4 MB).

Dr. Henk Porck

Lezing: “Hoe kan de Nederlandse papierindustrie zich in de toekomst handhaven”, door Drs. Mees Hartvelt, CEO van Crown van Gelder te Velsen-Noord. Download de presentatie in Pdf-formaat (370 kB) of Powerpoint (1,5 MB).

Drs. Mees Hartvelt

Vertoning historische film

Na de lunch was het tijd voor de vertoning van de historische film over Van Gelder, “De Papieren Wereld”

Rondleiding papierfabriek Crown Van Gelder

Na het officiële deel was het tijd voor een kennismaking met de fabriek Crown Van Gelder. Vervolgens gingen de deelnemers in drie groepen uiteen en kregen zij een rondleiding o.a. onderleiding van CEO Mees Hartvelt door de fabriek van Crown van Gelder. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website: www.cvg.nl

Afsluiting van de dag

Deze derde themadag van Papiergeschiedenis Nederland kan worden beschouwd als een goed vervolg van het nieuwe leven van de stichting. Dit is mede te danken aan de gastvrije ontvangst bij Crown Van Gelder N.V. te Velsen

Wanneer en waar de themadag in 2010 wordt gehouden is nog niet bekend. Zodra dit wel bekend is zal de stichting dit z.s.m. aan communiceren.

U kunt het verslag van deze themadag downloaden in Pdf-formaat (79 kB) of Word-formaat (86 kB).


Voor informatie over de themadagen, schrijf dan een bericht naar ons e-mailadres:

infopapiergeschiedenis.net

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland