Logo Left Logo PNL logo right

Themadag 2010: De waarde van papier

In de nieuwsbrief van februari 2010 staat enige informatie over de Themadag. De themadag wordt gehouden op woensdag 28 april 2010 bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Inmiddels is het bestuur druk bezig deze dag verder in te vullen en deze zal net als de vorige themadagen weer erg interessant worden.

Alleen al de locatie van de dag is een bezoek waard: de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag. De KB is gemakkelijk te bereiken per openbaar vervoer en ligt op 5 minuten lopen van Den Haag Centraal Station.

Koninklijke Bibliotheek, zaal B/C
Prins Willem-Alexanderhof 5
2595 BE Den Haag
T: 070-3140911

Routebeschrijving is te vinden op: Route naar de KB of op Google Maps

Het Thema is "De waarde van papier"

In de ochtend zal dit onderwerp door enkele sprekers van verschillende kanten worden belicht. Welke waarde heeft papier nog in een wereld die steeds verder digitaliseert en waar het papieren boek vervangen lijkt te worden door het elektronische boek? Hoe speelt waarde van papier een rol bij het nemen van beslissingen over restauratie en conservering van boeken en archiefstukken? Heeft papiergeld alleen financiële waarde?

Rondleiding en presentatie topstukken Laurentius

Na de lunch is er een boeiend middagprogramma. Allereerst is er een rondleiding op de restauratieafdeling van het Nationaal Archief, de ‘buren’ van de KB. De rest van de dag staat de papiercollectie van de familie Laurentius centraal. Deze fantastische papierhistorische verzameling is kortgeleden door de KB verworven en zal die middag officieel worden overgedragen. De heren Theo en Frans Laurentius zullen enkele topstukken uit deze verzameling presenteren.

De Themadag die u door Papiergeschiedenis Nederland en de KB wordt aangeboden, wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Programma


 
Tijd: Activiteit:
09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Welkomstwoord - Dennis Schouten, hoofd afdeling Bijzondere Collecties, Koninklijke Bibliotheek

Opening - Bram Bouwens, voorzitter Papiergeschiedenis Nederland

10.05 uur “Invloed van conservering en restauratie op de waarde van ons papieren erfgoed” - Henk Porck, conserveringsonderzoeker en conservator van de Papierhistorische Collectie, Koninklijke Bibliotheek
10:30 uur “Wisselwaarde. De relaties tussen papieren objecten en hun digitale representaties” - Sophie Ham, projectleider opbouw digitale bibliotheek, hoofdafdeling Kennisdiensten & Collecties, Koninklijke Bibliotheek
11:00 uur “Papiergeld: blijvend van waarde !” - Hans de Heij, bankbiljettendeskundige Chartaal Beleid & Strategie, De Nederlandsche Bank NV
11:30 uur Korte introducties door deelnemers aan de Themadag
12.00 uur Lunch, aangeboden door Koninklijke Bibliotheek
13.00 uur Rondleiding door de restauratieafdeling van het Nationaal Archief door Gabriëlle Beentjes.
14:30 uur Presentatie van stukken uit de papiercollectie van Theo en Frans Laurentius; overdracht van de collectie aan de Koninklijke Bibliotheek, vertegenwoordigd door Matthijs Otegem, hoofd Kennisdiensten & Collecties.
15:45 uur Afsluiting met een drankje en hapje

Aanmelden voor de themadag

Voor inschrijving kunt u gebruik maken van het bijgevoegde formulier dat u na invulling kunt opsturen naar het e-mailadres van onze website: infopapiergeschiedenis.net. Aanmelden kan ook met een kort berichtje aan de secretaris: jan-hein.bannierhetnet.nl.

Omdat het aantal nog beschikbare plaatsen beperkt is, verzoeken wij u snel te reageren.

We hopen u op 28 april vanaf 9.30 uur welkom te heten. De dag zal om 10.00 uur worden geopend en duurt tot ca. 16.00 uur.

Graag tot ziens op 28 april a.s.!


Voor informatie over de themadagen, schrijf dan een bericht naar ons e-mailadres:

infopapiergeschiedenis.net

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland