Logo Left Logo PNL logo right

Themadag 2010: De waarde van papier

Themadag 2010: "De waarde van papier"

De themadag is gehouden op woensdag 28 april 2010 bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en had als onderwerp "De waarde van papier".

Opening

Dennis Schouten, hoofd afdeling Bijzondere Collecties van de Koninklijke Bibliotheek spreekt een welkomstwoord uit en verwelkomt alle deelnemers bij de KB.

Bram Bouwens, voorzitter Papiergeschiedenis Nederland, opent de themadag met een korte beschrijving van de het programma van deze dag.

Dennis Schouten, hoofd afd. Bijzondere Collecties.
Bron: KB, Jos Uljee

Bram Bouwens, voorzitter Papiergeschiedenis Nederland

Bron: KB, Jos Uljee

Lezingen

In de ochtend is dit onderwerp door enkele sprekers van verschillende kanten belicht.

“Invloed van conservering en restauratie op de waarde van ons papieren erfgoed” - Henk Porck, conserveringsonderzoeker en conservator van de Papierhistorische Collectie, Koninklijke Bibliotheek. Over de keuzes die moeten worden gemaakt bij restauratie en conservering. Wat is nu belangrijk en wat telt zwaarder. Download de presentatie in Pdf-formaat (6,4 MB).

“Wisselwaarde. De relaties tussen papieren objecten en hun digitale representaties” - Sophie Ham, projectleider opbouw digitale bibliotheek, hoofdafdeling Kennisdiensten & Collecties, Koninklijke Bibliotheek. Sophie Ham van de KB sprak over welke waarde papier nog heeft in een wereld die steeds verder digitaliseert en waar het papieren boek vervangen lijkt te worden door het elektronische boek. Grote vragen zijn natuurlijk ook of naast de digitale versie ook de papieren versie bewaard moet blijven. Maar ook de voordelen van digitaliseren zoals het doorzoekbaar maken op woorden en de nadelen, namelijk het voortdurende onderhoud van de digitale bestanden met het veranderen van de software in de loop van de jaren. Download de presentatie in Pdf-formaat (6,9 MB).

“Papiergeld: blijvend van waarde !” - Hans de Heij, bankbiljettendeskundige Chartaal Beleid & Strategie, De Nederlandsche Bank NV. Hans de Heij van de Nederlandse Bank NV heeft gespreken over papiergeld of dat alleen financiële een waarde heeft, of ook historische waarde als beschrijving van de geschiedenis van een land. Hij presenteerde de ontwikkeling van het papiergeld in Nederland; de oorsprong en uiteindelijk de overgang naar de Euro. Download de presentatie in Pdf-formaat (4,1 MB).

"Papiermuseum"- Jan-Hein Bannier van Stichting Papiergeschiedenis Renkum-Heelsum gaf een korte presentatie over de initiatieven die zijn ontstaan voor het realiseren van een papiermuseum in de gemeente Renkum. Download de presentatie in Pdf-formaat (852 kB).

"Activiteiten"- Maas van den Top van Stichting Papiergeschiedenis Renkum-Heelsum gaf een presentatie over de activiteiten van de stichting zoals de leskist papierscheppen voor scholen, het verzamelen van documenten en voorwerpen en het demonstreren van papierscheppen op bijvoorbeeld braderieën. Download de presentatie in Pdf-formaat (79 kB).

Henk Porck,
Koninklijke Bibliotheek

Bron: KB, Jos Uljee

Sophie Ham,
Koninklijke Bibliotheek
Hand de Heij,
Nederlandse Bank
Jan-Hein Bannier,
Stichting Papiergeschiedenis Renkum-Heelsum
Maas van den Top, Stichting Papiergeschiedenis Renkum-Heelsum Speciale gasten zijn Frans (l) en Theo (r) Laurentius, Bron: KB, Jos Uljee
Welkomstwoord, Bron: KB, Jos Uljee Papiergeld
Papiermuseum Waarde van papier, Bron: KB,Jos Uljee

Rondleiding door restauratieafdeling Nationaal Archief

Na de lunch was er een boeiend middagprogramma met een rondleiding op de restauratieafdeling van het Nationaal Archief, de ‘buren’ van de KB door Gabriëlle Beentjes. Hier konden we bekijken hoe papier of boeken worden beoordeeld en welke methoden en materialen er zijn om te restaureren. Op dit moment is de afdeling bezig met een zeer omvangrijk project, namelijk het restaureren conserveren van archiefstukken uit Suriname. Hier is duidelijk te zien dat tropische omstandigheden met vocht en insecten een zware aanslag kunnen plegen op het papier. Daarnaast treedt er ook schade op door inktvraat.

   
   
   
   
   
   

Presentatie en overdracht van de papiercollectie Laurentius

Na de rondleiding in het Nationaal Archief staat de papiercollectie van de familie Laurentius centraal. Deze fantastische papierhistorische verzameling is kortgeleden door de KB verworven en is deze middag officieel overgedragen aan de KB. De heren Theo en Frans Laurentius hebben enkele topstukken uit deze verzameling presenteren. Daarna konden de deelnemers van deze Themadag zelf de stukken bekijken. De collectie werd officieel overgedragen aan Matthijs Otegem, hoofd Kennisdiensten & Collecties van de KB.

Theo Larentius,
Bron: KB, Jos Uljee

Frans Laurentius met in de handen een riemkap, Bron: KB, Jos Uljee
Voorbeelden uit de collectie, Bron: KB, Jos Uljee
Bekijken van de collectie, Bron: KB, Jos Uljee
Bekijken van de collectie, Bron: KB, Jos Uljee

Afsluiting

De Themadag die u door Papiergeschiedenis Nederland en de KB werd aangeboden, is afgesloten met een hapje en een drankje. Hierbij dank aan de KB voor de gastvrijheid en de interessante dag. Alle deelnemers hebben weer kunnen bijpraten tijdens dit informele deel.


Download het verslag van de Themadag in pdf-formaat: Verslag Themadag 2010 (33 kB)


Voor informatie over de themadagen, schrijf dan een bericht naar ons e-mailadres:

infopapiergeschiedenis.net

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland