Logo Left Logo PNL logo right

Themadag 2011: Boek en Papier

Verslag themadag 2011: "Boek en Papier"

De themadag is gehouden op dondergag 26 mei 2011 in het museum Meermanno in Den Haag. Het museum heeft een prachtige en unieke collectie over de historie van het boek. In dit verband is het begrijpelijk dat was gekozen voor het thema: "Boek en Papier".

Museum Meermanno ligt tegenover het Malieveld op 800 meter van Den Haag Centraal.

Museum Meermanno
Prinsessegracht 30
2514 AP Den Haag
T: 070 34 62 700

Het programma voor de dag was als volgt:

Tijd: Activiteit:
10.00 uur Ontvangst
10.30 uur Opening, kennismaken en eventuele voordrachten door donateurs
11.00 uur Inleidingen:

"Het begin van het Papierhistorisch onderzoek in de 18de eeuw" - door Jos van Heel, museum Meermanno

"Kiezen voor papier" - door Loes Schepens, grafische vormgeefster van Eindeloos.

"De uitgever in de toekomst" - door Hans Janssen, Managing Director bij Uitgeverij Unieboek / Het Spectrum bv

12.30 uur Lunch
13.30 uur Rondleiding door het museum
15.30 uur Sluiting

De dag werd gesponsord door museum Meermanno en de Koninklijke VNP.

Aanwezig

Mevr. M. Jongedijk, M. Hartvelt, M. Cuppen, L. Hoegen, E. Timmermans, H. Porck, mevr. M. Willemsen, B. Bouwens, A. Butterman, H. van Amerongen, M. van den Top, J. Wessels, mevr. R. van Gulik, mevr. E. van der Grijn, A. Kardinaal, D. Schijffelen, mevr. M. Schijffelen, Th. Laurentius, F. Laurentius, mevr. J. Oei, mevr. C. Franssens, mevr. M. Janssen, F. Vlasveld, mevr. M. van Breugel, P. Spies, J.H. Bannier en de sprekers J. van Heel, mevr. Schepens en H. Janssen.

Opening

De Themadag is gehouden in het Museum Meermanno, huis van het boek, in Den Haag. Na de opening door de voorzitter van de stichting Papiergeschiedenis Nederland, Bram Bouwens, heet de directeur van het museum, mevrouw Maartje de Haan, de aanwezigen hartelijk welkom. Zij schetst de situatie van het museum in het huidige politieke klimaat, maar rekent erop de Meermanno de woelige tijden zal doorstaan.

Bram Bouwens

Maartje de Haan

Kennismakingsronde

Alle aanwezigen geeft kort aan wat hun bemoeienis met en liefde voor papier is.

Een aantal van de aanwezigen

Lezingen

De eerste lezing wordt gehouden door de heer Jos van Heel, conservator van Museum Meermanno. Onder de titel: het begin van het papierhistorisch onderzoek in de 18de eeuw, geeft hij een boeiend beeld van de eerste onderzoeken. Tevens maakt hij duidelijk wat de waarde hiervan is tot in de huidige tijd. De authenticiteit van historische boeken blijft van groot belang.

 Jos van Heel

Vervolgens geeft mevrouw Loes Schepens, grafisch vormgeefster bij Eindeloos, inzicht in de keuzes die gemaakt moeten worden om tot een goede uitgave van een boek of andere drager van informatie te komen. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden laat zij zien dat het oplossen van vragen op dit gebied vaak een grote creativiteit vraagt.

 Loes Schepens

De derde lezing is van de heer Hans Janssen, directeur van Unieboek – het Spectrum. Door de steeds verdere digitalisering is de plaats van het boek aan voortdurende verandering onderhevig. Hij geeft hier een duidelijk beeld van. De uitgeverswereld zal hier op moeten inspelen om haar plaats niet te verliezen. De toekomst zal op beide terreinen liggen, het papieren boek en de digitale versie. Door hier goed mee om te gaan moet er voor beide een plaats zijn en zulle deze elkaar aanvullen.

Hans Janssen

Bezoek aan het Meermanno

In het middagprogramma wordt de groep deelnemers in 2 delen gesplitst. Een groep krijgt uitleg van de heer Van Heel over het onderzoek naar de authenticiteit van boeken. Aan de hand van voorbeelden maakt hij inzichtelijk wat de problemen hierbij zijn en laat hij zien dat het vaak creatief denken vereist om een oplossing op de vele vragen hierover te vinden.

De 2de groep gaat onder leiding van de archivaris van het museum een bezoek brengen aan de vaste collectie. Deze bestaat uit een grote bibliotheek met oude boeken uit de verzamelingen van Baron Van Westreenen en de heer Meerman. Daarnaast is er een zaal met de verzameling voorwerpen van de baron.

Daarnaast geeft zij een interessant inzicht in het leven van de beide heren.

Sluiting

Met een drankje en hapje wordt de themadag afgesloten.

Met vriendelijke groeten,
Jan Hein Bannier Secretaris Papiergeschiedenis Nederland


Download het verslag van de Themadag in pdf-formaat: Themadag 2011 verslag (18 kB)


Voor informatie over de themadagen, schrijf dan een bericht naar ons e-mailadres:

infopapiergeschiedenis.net

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland