Logo Left Logo PNL logo right

Themadag 2013: Papier en mensen

Aanwezigen

Martin en mevrouw Cuppen, Leo Hoegen, Marinus Zegers, Henk Porck, Rutger van Dijk, Willie Bosch, Paul Grobben, Bram Bouwens, Joke Verhave, Arie Butterman, Henk van Amerongen, Krystyna Frencken, Gert van den Born, Joop Filippo, Ellen van der Grijn, Adriaan Kardinaal, Frans Michielsen, Ruud Schaafsma, Andreas Weber, Gijs van Reenen, Tiny Willems, Cees Karstkarel, Jan Wessels, Albert van Megen, Hendrik Hachmer en zijn zoon, Daan en Maaike Schijffelen, Piet en mevrouw Gruppelaar, Wiel Brand, Cor Mooij en Jan Hein Bannier.

Inleiding

De 7-de Themadag van Papiergeschiedenis Nederland werd gehouden in de Zaanstreek. Het ochtendprogramma vond plaats in het Molenmuseum in Zaandijk en waar Bram Bouwens de gastheer was.

Molenmuseum

Bram Bouwens
   
   
 

Tijdens de kennismakingsronde werd bijzondere aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen op het gebied van “erfgoed”. Joke Verhave heeft het papierknippen duidelijk op de kaart gezet met het dertigjarig bestaan van de vereniging. Zij en haar echtgenoot hebben hiervoor een Koninklijke onderscheiding gekregen.

Joke Verhave
Bron: pknheumen

Leo Hoegen is bezig om het papierscheppen in Nederland op de Unesco erfgoedlijst te krijgen. Ook toonde hij een door hem gemaakt ambachtelijk gemaakt boekje waarvan hij een exemplaar overhandigde aan Henk Porck voor de Koninklijke Bibliotheek en aan Bram Bouwens voor Papiergeschiedenis Nederland.

Leo Hoegen presenteert de ambachtelijk gemaakte boekjes

Martin Cuppen heeft voor deze Themadag weer een mooi herdenkingspapier geschept waar alle aanwezigen een exemplaar van kregen. Ook anderen hadden bijzondere meldingen over hun activiteiten.

Martin Cuppen

Watermerk van de Themadag, gemaakt door Martin Cuppen

Adriaan Kardinaal van Onderzoekbureau De Facto presenteerde zijn bureau en website en vertelde over de activiteiten die De Facto organiseert.

Deel van de website van De Facto

Financiële commissie

De heren Joop Filippo en Maas van den Top hebben de financiële administratie van Papiergeschiedenis Nederland gecontroleerd. Joop Filippo deelde mede dat zij deze in orde hebben bevonden. Het bestuur is daarmee gedechargeerd over het jaar 2012.

Lezingen

Er werden ook dit jaar 3 lezingen gehouden.

De eerste lezing van Jan-Hein Bannier onder de titel “Van schepper tot Operator” waarin de functies in het verleden werden getoond en de overgang naar de huidige manier van papiermaken. Download de presentatie in pdf-formaat: Lezing Themadag 2013 Schepper tot Operator (12 MB)

Jan-Hein Bannier

Wiel Brand gaf in zijn lezing een overzicht van de ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden in de papierindustrie. Hij liet zien hoe de ontwikkelingen voor de werknemers voor de decennia geweest zijn. Download de presentatie in pdf-formaat: Inleiding Vrienden Papier Geschiedenis 16 mei 2013 (57 kB)

Wiel Brand

Henk Porck zette de spotlights op Henk Voorn, de grondlegger van de papierhistorie. Aan de hand van gesprekken met Voorn gaf hij een mooi inzicht in de wijze waarop Voorn zijn collectie heeft opgebouwd, die hij later heeft overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek. Hij ging ook in op de wijze waarop hij zelf een aantal prachtige gevouwen papieren in ontvangst heeft mogen nemen. Hierbij had hij speciale aandacht voor het verhaal dat achter een collectie zit, waardoor de emotionele waarde wordt vergroot. Download de presentatie in pdf-formaat: Henk Voorn (12 MB)

Henk Porck

Rondleiding Molenmuseum

Na de lunch werd in 2 groepen onder begeleiding van gidsen een kort bezoek aan het museum gebracht. Hierdoor zal bij velen nieuwsgierigheid voor een uitgebreider bezoek zijn opgewekt.

Bijpraten tijdens de lunch
Modellen van verschillende molens Hollander in een papiermolen
Molenmakerij Touwslagerij

Windpapiermolen "De Schoolmeester"

Het middagprogramma werd voortgezet in de enige nog functionerende windpapiermolen ter wereld, De Schoolmeester in Westzaan. Onderleiding van molenaar Arie Butterman, met assistentie van Cor Mooij, werd het werk in de molen getoond en uitgelegd. Een demonstratie van het papiermaken op de papiermachine besloot het bezoek. Hierop werd blauw papier gemaakt van blauwe grondstof.

De Schoolmeester Deel van de kap en wieken
De molen Fijn maken van de lompen
Arie Butterman (l) vertelt over lompen De Hollander maalt de papierpulp
Papiervel wordt afgenomen Papiervel wordt neergelegd
Demonstratie handscheppen Napraten en afscheid

Het was weer een geslaagde dag waarbij de onderlinge contacten weer zijn aangehaald.

Financiële bijdrage

Ook dit jaar wil het bestuur graag een beroep doen op uw financiële steun voor onze stichting. Wij hopen opnieuw op een bijdrage van € 25 te mogen rekenen. Wilt u dit bedrag overmaken op de girorekening van Papiergeschiedenis Nederland, 3510722, te Naarden.

Contact - Adres

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken via ons e-mailadres, of via de Koninklijke VNP in Hoofddorp.

Secretariaat: Rembrandtlaan 49, 1412 JN Naarden
Bankrekening: 3510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland

E: infopapiergeschiedenis.net
I: www.papiergeschiedenis.net

Met vriendelijke groeten,
Jan Hein Bannier
Secretaris Papiergeschiedenis Nederland
 

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland