Logo Left Logo PNL logo right

Uitnodiging voor de Themadag "Van onschatbare waarde" op 2 november 2017

Beste vrienden van Papiergeschiedenis Nederland, 

Graag willen we u uitnodigen voor onze Themadag op donderdag 2 november 2017 in het Museum voor Communicatie [COMM] in Den Haag rond het thema:  

VAN ONSCHATBARE WAARDE 

 Het centrale onderwerp is ‘waardepapier’. De geschiedenis hiervan gaat ver terug. Er werden bij voorbeeld al aan het eind van de 14e eeuw schriftelijke vrijgeleides uitgevaardigd om reis en verblijf van Nederlandse ambachtslieden binnen Engeland mogelijk te maken.

Vanaf de 16e eeuw werd papier gebruikt om financiële waarde vast te leggen. Zo werden schuldbekentenissen ter financiering van oorlogen en aandelen in handelscompagnieën of de aanleg van polders aan papier toevertrouwd. Aanvankelijk betroffen deze waardepapieren handgeschreven documenten, voorzien van een handtekening en soms bekrachtigd met een lakzegel. Gaandeweg werd het papier zelf voorzien van moeilijk te vervalsen veiligheidskenmerken, zoals speciale watermerken en opdrukken.

Drukkerij Enschedé & Zonen was in Nederland decennialang de voornaamste drukker van waardepapier, zoals bankbiljetten en postzegels. Waar papier gold als substituut voor edelmetaal, maken bankbiljetten tegenwoordig plaats voor digitaal betalingsverkeer.

Tot de internationaal meest begeerde waardepapieren behoren persoonlijke identiteitsbewijzen, zoals paspoorten. Niet alleen worden de technieken om deze documenten onvervalsbaar te maken steeds geavanceerder; steeds meer verdwijnt ook hier het papier als drager van de veiligheidskenmerken, die het document als betaalmiddel of bewijs moeten onderscheiden.

Links: Drukproef, postzegels Nederland 1852 Koning Willem III Midden: Bankbiljet van 100 Gulden [1814-1860], zgn. “roodborstje” Rechts: Watermerk-imitatie in een vals 50£ biljet

 

Programma
Tijd: Activiteit:
10.00 uur Ontvangst met koffie en thee
10.30 uur Welkomstwoord
10.40 uur Introductierondje, mededelingen
11.00 uur Lezing: Hans Caarls bespreekt de vervaardiging van watermerken in het postzegelpapier van de eerste Nederlandse emissie 1852 en het belang daarvan voor de filatelie.  Hans is ruim 40 jaar werkzaam geweest als zelfstandig interieurarchitect in de moderne vormgeving en heeft een grote passie voor klassieke filatelie. 
11.30 uur Lezing: Pier van Leeuwen gaat in op de Zaanse papiernijverheid als bakermat voor binnen- en buitenlands papiergeld. Pier is opgeleid als vrij graficus en museoloog en onder meer verantwoordelijk voor de museale inrichting van het Honig Breethuis, een voormalige papierfabrikeurswoning te Zaandijk. Daarnaast is hij medeoprichter en secretaris van de Stichting Papiergeschiedenis Zaanstreek “De Hollander” en bestuurslid van de Stichting Papiergeschiedenis Nederland.  
12.00 uur Lezing: Rob Over de Linden spreekt over zijn werkervaring op het gebied van de beveiliging van het paspoort en andere reis- en verblijfsdocumenten en geldswaardige papieren. Rob is Kapitein b.d. der Koninklijke Marechaussee (KMar), medeoprichter bureau Falsificaten van de KMar op Schiphol en was werkzaam op de Staf KMar en de Falsificaten Centrale van de Centrale Recherche Informatiedienst, en bij Bureau Interpol in Den Haag. 
12.30 uur Eenvoudige lunch
13.15 uur Rondleiding door Ruben Verwaal, Conservator Posthistorie. Mogelijk zal collega  Monique Erkelens aanhaken om eventueel meer in te gaan op specifieke vragen mbt de postzegels. De afgelopen maanden is er flink verbouwd. Het nieuwe Museum voor Communicatie zal voortaan bekend staan onder de naam COMM. Met deze exclusieve rondleiding beleven de deelnemers aan de Themadag een primeur aan de onmiddellijke vooravond van de officiële opening!  
14.00 uur Afsluitinge

NB: Aansluitend bestaat de gelegenheid een bezoek te brengen aan de expositie ‘Xtra small. Miniatuurboekjes’ in Museum Meermanno | Huis van het Boek aan de Prinsessegracht 30 in  Den Haag.

Aanmelden voor de Themadag 2017 via:

infopapiergeschiedenis.net

of ons postadres: Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp. 

Als gevolg van de kosten die aan deze dag verbonden zijn, zien wij ons genoodzaakt een bijdrage te vragen van € 15,00 (inclusief lunch). U wordt verzocht dit bedrag over te maken op: bankrekening NL28 INGB 0003 5107 22 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland.

Download als pdf-bestand: Programma Themadag Waardepapier.


K.P.C. de Bazel en het Museum voor Communicatie

JUBILEUMZEGELS

In 1913 ontwierp de vooraanstaande architect en sierkunstenaar K.P.C. de Bazel een serie Jubileumzegels t.g.v. het 100-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Deze serie van twaalf toont profielportretten van de koningen Willem I, II en III, alsmede van koningin Wilhelmina.

De Jubileumzegels naar ontwerp van K.P.C. de Bazel uit 1913 met beeltenissen van de koningen Willem I, II en III en de regerende landsvorstin Wilhelmina

THEOSOFENTEMPEL

De voormalige Theosofentempel werd ontworpen door De Bazel en in 1916 in gebruik genomen. In 1991 koopt de Koninklijke PTT de tempel voor het Museum voor Communicatie. Het tempelgebouw wordt verbouwd tot museumgebouw en er zijn vele tentoonstellingen te zien. In dit prachtige, monumentale deel van COMM, vind je de grote evenementenzaal, een aantal kleinere vergaderruimtes en boardrooms.

Exterieur tuinzijde en interieur trappenhuis van de Theosofentempel naar ontwerp van K.P.C. de Bazel uit 1916

Bereikbaarheid COMM Zeestraat 82, 2518 AD Den Haag:

Openbaar vervoer Bus: neem lijn 22 en 24 (vanaf Den Haag Centraal Station) en stap uit bij halte Mauritskade
Tram: neem lijn 1 (vanaf Den Haag Centraal Station en Den Haag Hollands Spoor) en stap uit bij halte Mauritskade.
Auto: Vanuit de A12 en N44 volgt u de Utrechtsebaan richting de Javastraat of de Mauritskade. COMM grenst aan de ‘poort’ van de stad aan de Zeestraat 82.

Parkeren: Parkeer eenvoudig op Plein 1813 of in de parkeergarage aan Mauritskade 4. U loopt vanaf deze plek in 3 minuten naar het museum.

Plan je route met Google Maps: Naar Plein 1813 of naar parkeergarage aan Mauritskade 4
Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland