Logo Left Logo PNL logo right

Bestuur

Het bestuur van Papiergeschiedenis Nederland bestaat uit:

  • Voorzitter: Bram Bouwens
  • Secretaris-penningmeester: Jan Hein Bannier
  • Lid: Rutger van Dijk, namens de Koninklijke V.N.P.
  • Lid: Stefan Rutten, namens CODA
  • Lid: Henk van Amerongen
  • Lid: Henk Porck
Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland