Logo Left Logo PNL logo right

Nieuwsbrief 1, januari 2008

Beste Papierliefhebber,

Het is inmiddels ruim een halfjaar geleden dat u iets over Papiergeschiedenis Nederland heeft vernomen en dus hoog tijd om wat van ons te laten horen.

Themadag

De themadag op 23 mei 2007 in Eerbeek kunnen wij een groot succes noemen met ruim 20 deelnemers en geslaagde lezingen. Voor zover u het verslag over deze dag niet heeft ontvangen verwijzen wij daarvoor naar de website: www.papiergeschiedenis.net. Zoals tijdens deze dag al werd aangekondigd is het de bedoelding om ook in 2008 een themadag te organiseren, deze zal als thema “Grondstoffen” hebben. Norske Skog Parenco te Renkum zal dit keer als gastheer optreden. Bij dit bedrijf, de enige Nederlandse fabriek waar krantenpapier wordt gemaakt, zullen we op woensdag 21 mei in de gelegenheid worden gesteld om een moderne papierfabriek te bezichtigen. Tevens is er de gelegenheid om het museum te bezichtigen van de Stichting Papiergeschiedenis Renkum – Heelsum.

Logo

Tijdens de vorige themadag heeft Willie Bosch toegezegd voor een logo te zullen zorgen. Dat hij woord heeft gehouden ziet u aan de kop van deze nieuwsbrief. Het bestuur is blij met deze ondersteuning van de identiteit van Papiergeschiedenis Nederland en wil Willie dan ook hartelijk danken voor zijn mooie ontwerp.

Brochure De brochure die op 23 mei jl. werd gepresenteerd heeft veel aandacht getrokken. Via de website zijn er al veel exemplaren aangevraagd. Wanneer u nog meer exemplaren van de brochure wilt ontvangen om deze onder geïnteresseerden te verspreiden kunt u deze aanvragen via infopapiergeschiedenis.net.

Website

Mede door de website heeft Papiergeschiedenis Nederland al een goede bekendheid. Dit blijkt o.a. uit het feit dat de stichting al verschillende keren is benaderd om te bemiddelen in het vinden van een goede plaats voor historische boeken en voorwerpen. Wij doen bij dit soort vragen onze uiterste best om een goede plek te vinden. Verder wordt de site al regelmatig gebruikt voor verschillende bekendmakingen. Zo zal, wanneer daar meer over te melden is, de Papierbiënnale 2008 hierop worden aangekondigd. Maar meer naamsbekendheid kan nooit kwaad. Daarom verzoeken wij u, wanneer u over een eigen website beschikt, hier een link naar de site van www.papiergeschiedenis.net op te zetten.

Ook willen wij u vragen om uw eigen tekst op onze site nog eens goed door te lezen. Het is namelijk van het grootste belang dat de tekst juist is en niet verouderd. Aanpassingen kunnen altijd worden doorgegeven. Wanneer u nog geen vermelding heeft en hier wel belangstelling voor heeft kunt u dit laten weten via het e-mailadres infopapiergeschiedenis.net

Donatie

Tijdens de themadag is gesproken over de financiële positie van de stichting. Hoewel wij ernaar streven zo min mogelijk kosten te maken is dit niet geheel te vermijden. Daarom verzoeken wij u een kleine bijdrage te storten op de bankrekening van de stichting. Wanneer iedere geïnteresseerde in ons werk minimaal € 25,00 overmaakt als bijdrage voor 2008 kunnen wij doorgaan met ons werk. Het gironummer is: 3510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland te Hoofddorp.

Wij hopen u met deze korte nieuwsbrief voldoende te hebben geïnformeerd voor dit moment. Informatie over de volgende themadag krijgt u in het voorjaar en zal op de site worden geplaatst.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken via het genoemde e-mailadres of de Koninklijke VNP in Hoofddorp.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hein Bannier
Secretaris
Papiergeschiedenis Nederland

Secretariaat: Rembrandtlaan 49, 1412 JN Naarden
Bankrekening: 3510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland

E: infopapiergeschiedenis.net
I: www.papiergeschiedenis.net


Download deze nieuwsbrief als pdf-bestand: Nieuwsbrief 1, januari 2008 (31 kB)
 

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland