Logo Left Logo PNL logo right

Nieuwsbrief 2, april 2008

Beste Papierliefhebber,

Themadag 2008

In januari hebben wij in onze nieuwsbrief de themadag voor 2008 al aangekondigd. Wij kunnen u nu de definitieve informatie geven. De dag wordt op woensdag 21 mei 2008 gehouden bij Norske Skog Parenco in Renkum. Het thema dat behandeld wordt is Grondstoffen. Het programma is als volgt:

Tijd: Activiteit:
9.30 uur Ontvangst
10.00 uur Opening door de dagvoorzitter, Drs. Mees Hartveld, voorzitter van de Koninklijke VNP
10.15 uur Lezingen over het thema “grondstoffen”:
 • “De zoektocht naar alternatieven voor lompen voor de papierfabricage in de 18-de eeuw” door mevrouw Gabriëlle Beentjes, Coördinator Restauratie Afdeling van het Nationaal Archief in Den Haag;
 • “Papier houdt van hout” door de heer Peter D. de Vos, voormalig Hoofd Laboratorium en Productie bij de papierfabriek Coldenhove, opleider bij VAPA en medeauteur van het Papierboek;
 • “Duurzame toepassing van vezelmateriaal voor de productie van papier in de 21ste eeuw” door de heer ir. Loud P.M. van Kessel, Senior Proces Engineer, Smurfit Kappa Roermond Papier.
11.45 uur Stand van zaken betreffende Papiergeschiedenis Nederland
12.00 uur Lunch, aangeboden door Norske Skog Parenco
13.00 uur Middagprogramma bestaande uit:
 • Rondleiding door de papierfabriek van Norske Skog Parenco
 • Bezoek aan het museum van Stichting Papiergeschiedenis Renkum – Heelsum
15.30 uur Tot slot een drankje

U kunt u opgeven voor de themadag door het bijgevoegde aanmeldingsformulier in de nieuwsbrief in te vullen en op te sturen naar:

Secretariaat Papiergeschiedenis Nederland
Rembrandtlaan 49
1412 JN Naarden

Of door een bericht op ons e-mailadres:

infopapiergeschiedenis.net

Papierbiënnale

De tweejaarlijkse Papierbiënnale wordt gehouden van 10 juni tot en met 14 september 2008 in Museum Rijswijk en CODA Museum te Apeldoorn. Bij deze internationale expositie over papierkunst verschijnt ook een tweetalig, speciaal vormgegeven en fraai geïllustreerd boek: 'Puur Papier / Pure Paper'. In het boek komen o.a. aan de orde:

 • Een expeditie naar afgelegen Aziatische dorpen waar nog met middeleeuwse technieken papier gemaakt wordt;
 • De ontwikkeling van een Chinees papierdorp in de afgelopen eeuw;
 • Het zelf maken van papier met de planten uit de tuin;
 • Papierkunstenaars over het maken van hun kunstwerken in de praktijk;
 • Papier en de chemische reacties tussen cellulose en water;
 • Zoektocht van een Duitse dominee in de 18de eeuw naar alternatieven van lompen als grondstof voor de papierbereiding;
 • Papierfabricage vandaag: milieu- en klimaataspecten.

Nadere informatie hierover zal binnenkort ook op onze website te vinden zijn.

Herinnering

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u gevraagd om een kleine donatie te doen. Gelukkig hebben wij van een aantal van u een bedrag mogen ontvangen. Voor de continuïteit van de stichting is dit echter nog niet voldoende. Daarom verzoekt het bestuur degene die nog niets hebben overgemaakt dit alsnog te doen. Wij denken aan een bedrag van € 25,00, over te maken op gironummer: 3510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland te Hoofddorp.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken via het genoemde e-mailadres of de Koninklijke VNP in Hoofddorp.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hein Bannier
Secretaris
Papiergeschiedenis Nederland


Secretariaat: Rembrandtlaan 49, 1412 JN Naarden
Bankrekening: 3510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland

E: infopapiergeschiedenis.net
I: www.papiergeschiedenis.net


Download deze nieuwsbrief als pdf-bestand:  Nieuwsbrief 2, april 2008 (40 kB)
 

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland