Logo Left Logo PNL logo right

Nieuwsbrief 3, september 2008

Beste Papierliefhebber,

Themadag 2008

De themadag bij Norske Skog Parenco is succesvol verlopen. Voor een verslag hiervan wordt verwezen naar onze website www.papiergeschiedenis.net onder het kopje “Activiteiten” en “Actueel”. De dagvoorzitter van deze themadag, Drs. Mees Hartvelt heeft aangeboden de dag in 2009 bij Crown van Gelder te houden. Dit zal waarschijnlijk in april gebeuren. Het bestuur is zich nog aan het beraden op het thema dat dan behandeld zal worden. Overigens zijn suggesties van u hiervoor van harte welkom.

Papierbiënnale 2008 De tweejaarlijkse Papierbiënnale is nog even gaande in Museum Rijswijk en CODA Museum te Apeldoorn. Deze zal worden beëindigd op 14 september 2008. Bij deze internationale expositie over papierkunst is ook een tweetalig boek verschenen, speciaal vormgegeven en fraai geïllustreerd, met de titel 'Puur Papier / Pure Paper'. Het boek is in beide musea te koop maar ook te bestellen via de site: www.hollandpapierbiennale.nl voor € 59,95.

De afsluitende manifestatie, de papiermarkt is op zondag 14 september in en rondom Museum Rijswijk.

Open dag Sappi Nijmegen

 Zondag 14 september van 10.00-16.00 uur houdt Sappi Nijmegen, Ambachtsweg 2, open huis voor alle belangstellenden die het bedrijf willen komen bekijken. Diverse afdelingen presenteren allerlei speciale acties/projecten. Zo zal er papier worden geschept zoals men in vroegere tijden deed, zal er een bioscoop worden ingericht waar men historische films kan bekijken evenals een film over het papierproductieproces. Zoals bij elke grote manifestatie zijn er regels waar men zich aan moet houden:

  • Er geldt een algeheel rookverbod binnen het bedrijf en op het buitenterreinen.
  • Het gebruik van camera’s (ook via een mobiele telefoon) is niet toegestaan.
  • Veiligheid gaat boven alles en de regels zullen aan alle bezoekers worden meegedeeld. Kinderen onder 14 jaar kunnen niet worden toegelaten en ook mensen die slecht ter been zijn wordt afgeraden om te komen.

Sierpapier uit de de collectie Laurentius in Museum Meermanno

Museum Meermanno in Den Haag toont deze zomer tot 14 september de hoogtepunten uit de verzameling sierpapier van kunsthandelaren en collectioneurs Theo en Frans Laurentius. Deze prachtige privécollectie omvat meer dan duizend vellen sierpapier uit de 16de tot en met de 19de eeuw, uitgevoerd in de meest uiteenlopende technieken en decoratiestijlen. Ze is nu voor het eerst voor het publiek te zien. De tentoonstelling geeft een overzicht van de drie hoofdgroepen sierpapier, die in de collectie vertegenwoordigd zijn: marmerpapier, brokaatpapier en sitspapier. De Papierhistorische Collectie van de Koninklijke Bibliotheek heeft enkele boeken en sierpapieren als bruikleen voor deze tentoonstelling beschikbaar gesteld. Voor openingstijden zie: www.meermanno.nl

Congres  van de papierhistorische vereniging van Groot-Brittannië

De papierhistorische vereniging van Groot-Brittannië houdt haar congres in ons land Van 24 tot en met 26 september houdt de British Association of Paper Historians (BAPH) haar jaarlijkse bijeenkomt in Nederland. Er is een boeiend programma voorbereid met onder andere bezoeken aan de papiermolen in het Openluchtmuseum in Arnhem en aan de Middelste Molen in Loenen. Vrijdag de 26ste worden er lezingen gehouden in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag:

  • Tatyana Petukova: Romeyn de Hooghe Prints/ Paper Analysis and Conservation Treatment.
  • Henk Porck & Gabrielle Beentjes: The quest of Jacob Christian Schäffer.
  • Daven Chamberlain: Aluminum Chemistry and Conservation-new insights.
  • Tanya Schmoller: “To Brighten things up”. From the exhibition of the Schmoller Collection of Decorated Papers.
  • Trevor Dean: Papermills in Buckinghamshire.
  • Richard Hills: Dutch Papermaking in the 17th Century as exemplified by the Schoolmeester Windmill.
  • Joke Verhave: 17th century Papercuts from Holland to Toscane to England. Zie voor meer informatie over de BAPH en het congres: www.baph.org.uk


Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken via onderstaand e-mailadres, of via de Koninklijke VNP in Hoofddorp

Met vriendelijke groeten,

Jan Hein Bannier
Secretaris
Papiergeschiedenis Nederland


Secretariaat: Rembrandtlaan 49, 1412 JN Naarden
Bankrekening: 3510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland

E: infopapiergeschiedenis.net
I: www.papiergeschiedenis.net


Download deze nieuwsbrief als pdf-bestand:  Nieuwsbrief 3, september 2008 (697 kB)
 

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland