Logo Left Logo PNL logo right

Nieuwsbrief 4, februari 2009

Beste Papierliefhebber,

Themadag 2009 over Kwaliteit


Tijdens de vorige Themadag zijn wij uitgenodigd om in 2009 deze dag te laten plaatsvinden bij Crown van Gelder N.V. in Velsen. Deze dag zal worden gehouden op 6 mei 2009. Als thema heeft het bestuur gekozen voor “Kwaliteit”.

Het programma wordt:

Tijd: Activiteit:
10.30 uur Ontvangst
11.00 uur Opening en informatie over de stichting
11.10 uur Korte mededelingen en/of presentatie door de deelnemers
11.30 uur Lezing: Watermerken als kwaliteitskenmerk
12.00 uur Lezing: De overgang van handgeschept papier naar machinaal
12.30 uur Lezing: Hoe kan de Nederlandse papierindustrie zich in de toekomst handhaven
13.00 uur Lunch gevolgd door de vertoning van een historische film over Van Gelder
14.00 uur Rondleiding door de fabriek van Crown van Gelder
15.30 uur Afsluiting

Over de sprekers is het bestuur nog in overleg.

Nieuw in dit programma is dat de deelnemers de gelegenheid krijgen om in het kort iets bijzonders te melden over hun activiteiten of hun organisatie. U kunt op het aanmeldingsformulier aangeven of u daar gebruik van wilt maken.
U kunt u voor de Themadag op 6 mei aanmelden met bijgesloten formulier of door een bericht naar ons e-mailadres: infopapiergeschiedenis.net.

Cai Lun

De uitvinding van papier wordt algemeen toegeschreven aan het Chinese hoofd van de keizerlijke wapensmeden in het jaar 105 na Christus. In veel publicaties wordt daarbij nevenstaande tekening van deze man, Cai Lun of Tsai L’un, getoond.

Om te achterhalen wat de tekst onder de prent betekent, hebben wij contact opgenomen met de Universiteit van Leiden. De vertaling luidt:

(Koptekst:) Meester Cai Lun, markies van Luting

(Onderschrift:) Vanouds werden boeken meestal gemaakt van bij elkaar gebonden bamboestrips. Als men zijde gebruikte werd dat papier genoemd. [Maar] zijde is duur en bamboe zwaar. Beide zijn daarom niet erg geschikt voor [gebruik door] de mensen. [Cai] Lun kwam op het idee om boomschors, hennep, vodden en visnetten te gebruiken om papier te maken.

In het eerste jaar van de era Yuanxing van de Han-dynastie (105 n.Chr.) diende hij [hierover] een bericht in [bij de keizer]. De keizer was vol lof over zijn talent. Sindsdien volgde iedereen hem in het gebruikt ervan. Daarom noemt de hele wereld het 'Markies Cai-papier'.

Met dank aan de heer Hanno Lecher van de Universiteit van Leiden. De vraag die nu nog overblijft is: wie en wat stellen de afbeeldingen rondom Cai Lun voor?

Berghuizer Papierfabriek

Helaas is de Berghuizer Papierfabriek in Wapenveld begin vorig jaar gesloten. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de ontmanteling van het bedrijf. Een belangrijk aandenken dat ons rest is het schitterende boek dat is uitgegeven door Uitgeverij Matrijs te Utrecht. Een boek met veel informatie en prachtig uitgevoerd. Ondanks dit mooie boek hopen wij dat dit soort uitgaven, althans om deze reden, niet al te vaak zullen verschijnen.

Inmiddels is de Stichting Berghuizer Erfgoed opgericht. Deze stichting zal zich gaan bezighouden met het bewaren van het erfgoed van de papierfabriek. Wij wensen de initiatiefnemers heel veel sterkte en zijn graag bereid om hen te ondersteunen.

Het boek "Geschiedenis van de Berghuizer Papierfabriek" is te koop:
Uitgeverij Matrijs

Favini Meerssen weer van start

Helaas was de Berghuizer niet het enige bedrijf dat onlangs in de problemen kwam. Door omstandigheden van de Italiaanse moeder werden beide bedrijven van Favini in Nederland in zowel in Meersen als in Apeldoorn getroffen. Maar er is goed nieuws want Favini Meerssen B.V. is vanaf februari terug van weggeweest! Meerssen Papier start de productie op alle 3 machines weer op. De fabriek maakt met de flexibiliteit van haar papiermachines iedere denkbare papierkwaliteit, kleur, gramgewicht en oppervlakte structuur vanaf 1.000 kilogram. Ook produceert zij watermerken. Vrijwel alle producten worden geleverd met FSC certificaat. Lees verder op de site van de Koninklijke VNP (www.VNP-online.nl) of kijk voor meer informatie op www.meerssen-papier.com.

Beide bedrijven hebben een grote historie. Wij hopen dat er tenminste nog aandacht is voor beider rijke geschiedenis en dat er mensen zich zullen inspannen om deze voor het nageslacht te bewaren. Het zou overigens nog beter zijn als een van de bedrijven, of beide een doorstart zouden kunnen maken.

Coda heeft contact gehad met de curator van het Apeldoornse bedrijf en aangegeven belangstelling te hebben voor de archieven. Hier is echter nog geen definitieve beslissing over genomen.

Het bestuur van Papiergeschiedenis Nederland is geïnteresseerd in informatie hierover en biedt graag hulp aan voor het opzetten van een stichting of vereniging die zich voor het behoud van dit deel van ons industriële erfgoed wil inspannen

Donatie

Het jaar 2008 is verstreken en we zijn met Papiergeschiedenis Nederland in een nieuw (boek)jaar aangekomen.

Het bestuur zou het zeer op prijs stellen wanneer u onze werkzaamheden wilt ondersteunen door een kleine donatie ten behoeve van de werkzaamheden.

Evenals vorig jaar zouden wij geholpen zijn met een bijdrage van € 25,00. U kunt dit bedrag overmaken naar girorekening 3510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland te Naarden. Wanneer u voor uw boekhouding graag een factuur voor deze bijdrage wilt hebben, kunnen wij u daar natuurlijk aan helpen. U kunt daarvoor een berichtje sturen naar het onderstaande e-mailadres.


Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken via onderstaand e-mailadres, of via de Koninklijke VNP in Hoofddorp

Met vriendelijke groeten,

Jan Hein Bannier
Secretaris
Papiergeschiedenis Nederland


Secretariaat: Rembrandtlaan 49, 1412 JN Naarden
Bankrekening: 3510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland

E: infopapiergeschiedenis.net
I: www.papiergeschiedenis.net


Download deze nieuwsbrief als pdf-bestand:  Nieuwsbrief 4, februari 2009 (272 kB)

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland