Logo Left Logo PNL logo right

Nieuwsbrief 8, mei 2011

Beste vrienden van Papiergeschiedenis Nederland,

Themadag 2011

De Themadag 2011 wordt gehouden op 26 mei 2011 in het Museum Meermanno in Den Haag. Het museum heeft een prachtige en unieke collectie over de historie van het boek. In dit verband hebben wij gekozen voor het Thema: Boek en Papier.

Het programma voor de dag is als volgt:

Tijd: Activiteit:

10.00 uur Ontvangst
10.30 uur Opening, kennismaken en eventuele voordrachten door donateurs
11.00 uur

Inleidingen van ieder 20 minuten en 10 minuten voor discussie:

"Het begin van het Papierhistorisch onderzoek in de 18de eeuw" - door Jos van Heel, museum Meermanno

"Kiezen voor papier" - door Loes Schepens, grafische vormgeefster van Eindeloos.

"De uitgever in de toekomst" - door Hans Janssen, Managing Director bij Uitgeverij Unieboek / Het Spectrum bv

12.30 uur Lunch
13.30 uur Rondleiding door het museum
15.30 uur Sluiting

Door de bezuinigingen op cultuur is het niet mogelijk voor Meermanno om alle kosten voor de themadag te dragen. Daarom verzoeken wij de deelnemers om een kleine bijdrage in de kosten van € 10. Zij worden verzocht dit bedrag over te maken naar onze bankrekening, nummer 3510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland.

Mededeling: De Themadag 2011, is inmiddels volgeboekt.

Bestuur Papiergeschiedenis Nederland

Mevrouw Margot Jongedijk, werkzaam bij CODA in Apeldoorn, is toegetreden tot het bestuur van de stichting. Wij zijn blij dat de samenwerking tussen Papiergeschiedenis en CODA op deze wijze is bestendigd.

Even voorstellen Joke Verhage, papierknipper

Hoe ik verknipt werd? Bij een bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum (NOM) in 1971 zag ik een demonstratie van papierknippen door Mw. De Jong in Westfriese streekdracht. Het boeide mij en ik heb het ook met de kinderen van mijn broer die bij ons logeerden geprobeerd. Het ging steeds beter en ik vond het steeds leuker. In 1976 woonden we in Amerika, het jaar waarin Amerika zijn 200 jarig bestaan vierde. Daar ontmoette ik andere knippers en zag ik voor het eerst oud Europees knipwerk. Terug in Nederland ben ik naar het NOM gegaan en heb gevraagd of er ook ‘oud’ Nederlands knipwerk bestond! En jawel, er was zelfs een collectie. Om inspiratie voor mijn eigen knippen op te doen ben ik regelmatig naar het NOM geweest. De interesse voor het oude werk en de geschiedenis groeide. Ook mijn echtgenoot, Jan Peter, vond de verhalen die ik thuisbracht en de enkele artikelen die er waren over de geschiedenis van het papierknippen leuk. Waarbij u eigenlijk wel moet weten dat wij beiden bioloog zijn… In 1983 hebben wij in opdracht van het NOM een boekje over de geschiedenis van het papierknippen geschreven aan de hand van hun collectie. Ook is in dat jaar de Nederlandse Vereniging voor Papierknippen opgericht. In de Knip-Pers, het verenigingsblad hebben wij van meet af aan een historisch verhaaltje geschreven. Dan vind je bij een prentenwinkel zelf een oud knipsel; dan vind je er nog een en voor ik het in de gaten had waren we een verzameling begonnen. Daarna kwamen er meer aandachtsgebieden bij. Van de interesse voor wàt er in ’t verleden werd geknipt, kwam de vraag door wie en voor wie, wanneer en waar; en tenslotte bleek het ook interessant om te weten uit welk papier / perkament er werd geknipt en dan kom ik terecht bij de stichting OUD papier.

Nieuwe aanwinst

Onlangs kreeg Papiergeschiedenis Renkum – Heelsum een bijzonder boek aangeboden, gered uit de container door de heer Smeeing in Amersfoort. Het betreft een handgeschreven boek dat gemaakt is 1934 en dat gaat over het 40-jarig jubileum van een medewerker op het hoofdkantoor van Van Gelder in Amsterdam. Het merkwaardige is dat de naam van de jubilaris er niet in voorkomt, wel staat een monogram op de kaft, wat waarschijnlijk J.C. v. Z. is. Het boek, met veel ingeplakte foto’s is ondertekend met “je vrouw”, ook zonder naam. We veronderstellen dat de foto van Van Z. er in staat en die hebben we hierboven geplaatst, maar niets is zeker. Wel kan uit de tekst worden opgemaakt dat hij werkzaam was op de financiële afdeling en het gebracht heeft tot procuratiehouder. Wanneer u een vermoeden heeft om wie het gaat zouden wij dat graag horen.

Riemkapblokken

Het bestaan van riemkappen is bekend in de papierhistorische wereld. Sommige papierhistorici verdiepen zich hier in en doen onderzoek naar de herkomst en de verschillende verschijningsvormen. Maar tot voor kort hadden wij nog nooit een blok gezien waarmee riemkappen gedrukt werden. In de aflopen maanden hebben wij echter twee van zulke blokken onder ogen gekregen. In het blok dat hier is afgebeeld staan de letters FAN wat verwijst naar de Weduwe Nielo, papierhandel in Amsterdam (met dank aan Theo Laurentius).

Nieuwe website papier en karton

De nieuwe website van het Informatiecentrum Papier en Karton (IPK) is online. IPK heeft zijn focus verlegd. De duurzame eigenschappen van papier en karton zijn een belangrijk onderdeel van de communicatie geworden. De nieuwe website, www.papierenkarton.org, bestaat in feite uit drie websites. De algemene IPK-site, een specifiek op milieukeurmerken gerichte site (www.keurmerkenpapierenkarton.nl) en een website waar de kracht van print als advertentiedrager wordt gepropageerd (www.printpower.nl). Sinds maart 2010 is Erik Timmermans de nieuwe directeur van het IPK. De nieuwe IPK-website laat eveneens zien hoe de ketenpartijen (samen)werken aan de verdere verduurzaming van eindproducten van papier en karton. Duurzaamheid is een ketenaangelegenheid. Van bosbouwer tot en met consument. Iedereen speelt een rol. De duurzaamheid van een eindproduct hangt af van veel factoren, zoals transport(afstanden) en de wijze van ge- en hergebruik. Het unieke, groene karakter van papier en karton biedt een goede uitgangspositie. IPK wil ketenpartijen inspireren en samenwerking tussen hen initiëren om zo de verdere verduurzaming van de keten te stimuleren. Duurzaamheid biedt kansen. Grondstoffen worden bespaard, dat levert kostenvoordelen op en daarnaast is 'groen' de trend en een belangrijk marketingmiddel.

De Nederlandse Papier- en kartonindustrie in het jaar 2010

Het jaar 2010 is een jaar met het eerste zichtbare herstel met een groei van de afzet voor de Nederlandse papier- en kartonindustrie van 10%. De grafische sector herstelde zich met 4% terwijl de verpakkingssector met 13% steeg. Bron: Koninklijke VNP.

Financiële bijdrage

Ook dit jaar wil het bestuur graag een beroep op uw financiële steun voor onze stichting. Wij hopen opnieuw op een bijdrage van € 25 te mogen rekenen. Wilt u dit bedrag overmaken op de girorekening van Papiergeschiedenis Nederland, 3510722, te Naarden.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken via e-mailadres:
infopapiergeschiedenis.net, of via de Koninklijke VNP in Hoofddorp.

Contact - Adres

Secretariaat: Rembrandtlaan 49, 1412 JN Naarden
Bankrekening: 3510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland

E: infopapiergeschiedenis.net
I: www.papiergeschiedenis.net

Met vriendelijke groeten,
Jan Hein Bannier
Secretaris Papiergeschiedenis Nederland


Download deze nieuwsbrief als pdf-bestand: Nieuwsbrief 8, mei 2010 (138 kB)
 

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland