Logo Left Logo PNL logo right

Nieuwsbrief 13.1, april 2014

Beste vrienden van Papiergeschiedenis Nederland,

Themadag 2014

Het programma voor de dag met als Thema “Water” is definitief vastgesteld. Het is nog mogelijk je op te geven voor deze dag door een mailtje te sturen naar: info@papiergeschiedenis.net.

Waterrad van de papiermolen

Het programma is als volgt:

10.00 uur Ontvangst van de deelnemers
10.30 uur Huishoudelijke mededelingen en voorstellen van de deelnemers
10.00 uur Sprengen beken: Cultuurhistorische monumenten Veluwe; door Ruud Schaafsma
11.30 uur Waterkwaliteit en –zuivering bij de Nederlandse ambachtelijke papiermolens in de 17de tot 19de eeuw, door Adriaan Kardinaal
12.00 uur Waterzuivering in de circulaire economie; door Walter Hulshof
12.30 uur Lunch
13.30 uur Papier en kiezelwier; door Henk Porck
13.45 uur Restauratie van de Ruitersmolen; door Marinus Zegers
14.15 uur Wandeling langs de beken onder leiding van Marinus Zegers
15.15 uur Drankje en hapje
16.00 uur Afsluiting

Het adres van de Ruitersmoelen is: Tulkensmolenweg 47, 7361 EP Beekbergen.

De Ruitersmolen is goed bereikbaar per openbaarvervoer. Vanaf het station Apeldoorn neem je bus 43 of 91 en stapt uit bij de halte Hagenbrug. Vandaar is het ca. 5 minuten lopen over de Tulkensmolenweg naar de molen. Per auto is de bereikbaarheid ook goed en er is voldoende parkeerruimte.

Ter bestrijding van de kosten zijn wij ook dit jaar weer genoodzaakt om een deelnemersbijdrage te vragen van € 10 per persoon. Dit bedrag kan worden overgemaakt naar bankrekening NL28 INGB 0003 5107 22, t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland te Naarden.

Ruitermolen

Contact - Adres

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken via ons e-mailadres, of via de Koninklijke VNP in Hoofddorp.

Secretariaat: Rembrandtlaan 49, 1412 JN Naarden
Bankrekening: 3510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland

E: infopapiergeschiedenis.net
I: www.papiergeschiedenis.net

Met vriendelijke groeten,
Jan Hein Bannier
Secretaris Papiergeschiedenis Nederland


Download deze nieuwsbrief als pdf-bestand: Nieuwsbrief 13.1, april 2014 (2,63 MB)
 

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland