Logo Left Logo PNL logo right

Nieuwsbrief 15, april 2015

Beste vrienden van Papiergeschiedenis Nederland,

Themadag 2015

Tot nu toe was het gebruikelijk dat de Themadag in mei werd gehouden. Dit jaar wijken wij daar vanaf. De datum is nu vastgesteld op donderdag 1 oktober 2015.

Deze dag wordt gehouden bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en het thema is Verpakking. Hoewel het programma nog niet definitief is vastgesteld kunnen we nu al melden dat de lezingen zullen gaan over Riemkappen, Inpakpapier en de toekomst van verpakkingsmateriaal.

Verder zal de verzameling die Theo en Frans Laurentius in de afgelopen jaren hebben aangelegd van riemkappen worden overgedragen aan de Bibliotheek.

Natuurlijk is het mogelijk om je al aan te melden voor deze dag. Dat kan per mail via info@papiergeschiedenis.net. Even als voorgaande jaren vragen wij een bijdrage van € 10 aan de deelnemers. Dit kan overgemaakt worden op bankrekening NL28 INGB 0003510722, t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland te Naarden.

Even voorstellen: Frans Laurentius

Frans Laurentius vertelt over zijn papierverslaving: 

Frans Laurentius

Ik werd reeds vroeg met papier in contact gebracht. Mijn vader schepte met mij en mijn broers papier op ons vakantieadres in Frankrijk. Dat was vanwege het mooie warme weer een plezierige bezigheid en er bleef in stilte wel wat van hangen.

Behang, Frankrijk, ca. 1800-1820

Veel later toen ik met mijn vader ging samenwerken, kwam het papierverhaal weer boven. Bij het onderzoek aan Rembrandtetsen werden wij voortdurend geconfronteerd met watermerken en papierproblemen. Wij ontwikkelden uiteindelijk een methode om structuren en watermerken in beeld te brengen en maakten daarmee in 2007 en 2008 watermerkcatalogi met materiaal uit het Zeeuws Archief.

Tabakswikkel voor de Noorse markt, ca. 1790

 Op dit moment zijn wij in de laatste fase van een boek met Italiaanse merken tussen ca. 1750 en 1850. Het aardige van dit onderzoek is het feit, dat zoveel nog niet is uitgezocht. Je rolt van de ene lacune naar de andere.

Briefpapier met reliefwerk, Duitsland, ca. 1870-1890.

Dit alles ging gepaard met een blijvende verslaving aan alles wat met papier te maken heeft. Mijn vader verzamelde al jaren alles wat met papier te maken had; vellen blanco papier, sierpapier, riemkappen, sigarettenvloeitjes etc.. Papier bleek een prachtig excuus te zijn om zeer divers te verzamelen. Ik ben daar ook fanatiek aan mee gaan verzamelen. Op mijn zoektochten op markten en veilingen in het buitenland kwam ik regelmatig zaken tegen, die vanwege het papierexcuus in de verzameling pasten. 

In 2010 verkochten wij deze omvangrijke verzameling aan de Koninklijke Bibliotheek. Het bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en dus zijn wij hierna doorgegaan met vergaren. Vooral onze interesse in riemkappen bleef groot en we konden in de laatste jaren een paar keer hele bijzondere exemplaren vergaren. Maar de tweede verzameling omvat ook bijvoorbeeld rollen behang uit de 18e eeuw, verpakkingen, monsterboekjes van papiermolens en handelaren en zelfs ongebruikte papierproducten.

 
Reclame voor sigarettenpapier, ca. 1900.  

Bedrijfsetiket uit Lille, ca. 1800

We zijn blij, dat we deze verzameling kunnen toevoegen aan ons eerste “project”, maar we vermoeden, dat er over een aantal jaren nog wel eens een aanvulling kan komen. Dit onderwerp is duidelijk nog niet af!

DAP congres

Jaarlijks wordt door de Deutsche Arbeitskreis für Papiergeschichte een congres georganiseerd.dit jaar gebeurt dat op 3 tot en met 5 september in Nederland. De congresgangers komen samen in de Reehorst in Ede en wordt mede georganiseerd door Daan Schijffelen en Martin Cuppen. Belangstellende kunnen met hen contact opnemen via hun mailadressen: daan@schijffelen.com en cuppen.papier@ziggo.nl
De site van de DAP is: http://www.ak-papiergeschichte.de/.

CODA PAPER ART

Van 7 juni t/m 25 oktober 2015 wordt in CODA te Apeldoorn de tentoonstelling Paper Art gehouden.
Hierbij is o.a. een reusachtig edelhert van origami te zien evenals sprookjesachtige maskers en opvallende sieraden van papier.

Papier is een fantastisch materiaal dat kunstenaars en ontwerpers al eeuwenlang inspireert tot het creëren van indrukwekkende kunstwerken op grote en kleine schaal. CODA Museum presenteert deze fantastische internationale tentoonstelling die papier en karton als materialen centraal stelt. Kunstenaars uit verschillende landen zullen hun werk tijdens CODA Paper Art tonen aan een groot, internationaal publiek.

Voor CODA Paper Art 2015 is gezocht naar kunstenaars die met hun werk de mogelijkheden van papier en karton onderzoeken. Het werk opgenomen in de tentoonstelling is actueel en werd nog niet eerder in Europa getoond.

Daarnaast doet CODA mee aan GEMAAKT IN GELDERLAND. In dit kader organiseert men een tentoonstelling van 14 juni t/m 25 oktober.

De tentoonstelling Papier gemaakt in Gelderland geeft niet alleen een overzicht van de papiergeschiedenis in Gelderland, maar besteedt ook aandacht aan innovatie en moderne technieken.
Halverwege de 18e eeuw telde de Veluwe zo’n 200 watermolens, waarvan er 170 werden gebruikt voor de papierproductie. Werd papier toen nog gemaakt van textiel en houtpulp, inmiddels worden gras, tomatenpulp en zelfs olifantenuitwerpselen gebruikt.

Nog altijd is de papierindustrie een belangrijke bedrijfstak langs de randen van de Veluwe.
De expositie toont het belang van de papierindustrie van vroeger en nu aan de hand van  historische objecten, foto’s en documenten in combinatie met een aantal innovatieve en opvallende producten van negen moderne Gelderse papierfabrieken.

Meer informatie over zowel CODA Paper Art als Papier Gemaakt in Gelderland vindt u op www.coda-apeldoorn.nl/paperart

Uit het Archief

Dit voorjaar vieren we overal in Nederland de zeventigste verjaardag van de bevrijding. Naast allerlei feestelijke activiteiten wordt er bij deze gelegenheid ook teruggekeken op de verschrikkingen en verwoesting die 5 jaar bezetting met zich mee hebben gebracht.

Voor veel Nederlandse papierfabrieken was de oorlog ook een rampzalige periode. De productie kwam tot stilstand, inkomsten droogden op en de laatste reserves moesten worden aangesproken. Daarnaast was er ook voor sommige fabrieken regelrechte oorlogsschade door beschietingen en bombardementen.

De fabriek Maasmond in Dussen bijvoorbeeld kwam in de laatste oorlogswinter in het frontgebied te liggen en werd grotendeels bemoeilijkt doordat fabrieksdirecteur Braun beticht werd van collaboratie met de bezetter. Tegen de tijd dat hij daarvan werd vrijgesproken, had de belangrijkste aandeelhouder, de Amsterdamsche Bank, besloten zich terug te trekken. Nieuwe kapitaalverstrekkers werden niet gevonden en in 1953 viel het doek voor Maasmond definitief.
In het archief van de N.V. Papierfabriek Maasmond is deze teloorgang gedocumenteerd. Onder andere met een serie foto´s van de oorlogsschade.

We zetten de sector op de kaart in de week van het papier

Open dagen. Rondleidingen. Studenten op bezoek. Politici over de vloer. Gastcolleges. Een willekeurige greep uit het aanbod activiteiten tijdens de week van het papier, die dit jaar plaatsvindt van 1 tot 7 juni.

De week van het papier is in het leven geroepen om de zichtbaarheid en het imago van de papier- en kartonsector te vergroten. Met name jongeren – onze medewerkers van de toekomst – weten vaak nauwelijks van het bestaan van onze sector. Hen laten we zien hoe hightech, duurzaam en ‘overal om ons heen’ onze sector is en onze producten zijn.

Fabrieken die participeren zijn onder andere Parenco, Schut Papier, Coldenhove, Mayr-Melnhof, DS Smith Paper de Hoop, Crown Van Gelder, Eska Graphic Board, Van Houtum, Huhtamaki en Smurfit Kappa Roermond Papier.
Houd www.weekvanpapier.nl in de gaten voor het complete programma.

Financiële bijdrage

Ook dit jaar wil het bestuur graag een beroep doen op uw financiële steun voor onze stichting. Wij hopen opnieuw op een bijdrage van € 25 te mogen rekenen. Wilt u dit bedrag overmaken naar bankrekening NL28 INGB 0003510722, t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland te Naarden.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken via e-mailadres: infopapiergeschiedenis.net, of via de Koninklijke VNP in Hoofddorp.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hein Bannier
Secretaris Papiergeschiedenis Nederland

Contact - Adres

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken via ons e-mailadres, of via de Koninklijke VNP in Hoofddorp.

Secretariaat: Rembrandtlaan 49, 1412 JN Naarden
Bankrekening: 3510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland

E: infopapiergeschiedenis.net
I: www.papiergeschiedenis.net


Download deze nieuwsbrief als pdf-bestand: Nieuwsbrief 15, november 2015 (1,48 MB) 

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland