Logo Left Logo PNL logo right

Nieuwsbrief 16, juli 2015

Beste vrienden van Papiergeschiedenis Nederland,

Zoals al eerder kort aangekondigd, zal onze Themadag dit jaar worden gehouden op donderdag 1 oktober 2015 in de Koninklijke Bibliotheek (KB) in zaal B/C, te Den Haag.

Het Thema is “Van historische riemkappen tot modern pakpapier”.

We hebben een gevarieerd programma samengesteld rondom ‘verpakking’, waarbij een speciale plaats wordt ingenomen door ‘riemkappen’. Dit waren vaak stevige stukken papier waarmee papiermakers vroeger een riem (ca. 500 vellen) van hun product verpakten. In de ochtend zijn er lezingen over riemkappen uit Zaanstad, de toekomst van verpakkingsmateriaal en een typisch Nederlands fabricaat: Sinterklaaspapier. In de middag wordt een boeiende aanwinst voor de papierhistorische collectie van de KB gepresenteerd door Theo en Frans Laurentius. Het verschijnen van hun nieuwe boek “Vijftig historische riemkappen” wordt ten slotte ook nog gevierd. Het eerste exemplaar van dit boek wordt door de directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier en Kartonfabrieken (VNP), ir. Gerrit Jan Koopman, overhandigd aan de directie van de KB.   Een mooi ‘verpakt’ geheel!  

  • 10.30 uur Ontvangst met koffie/thee
  • 11.00 uur Welkomstwoord
  • 11.15 uur Voordrachten
  • 12.45 uur Lunch
  • 13.45 uur Presentatie Collectie Laurentius
  • 15.00 uur Boekpresentatie “Vijftig historische riemkappen” en overhandiging van het eerste exemplaar
  • 15.30 uur Afsluiting

De voordrachten worden gehouden door:

Geke van de Kamp: “Hoe snap ik de riemkap? 196 riemkappen in de collectie van het Gemeentearchief Zaanstad”. Geke van de Kamp (1965) heeft de lerarenopleiding Textiele Werkvormen en de GO-C opleiding tot Informatiespecialist gevolgd. Sinds 2001 is ze archiefbibliothecaris bij het Gemeentearchief Zaanstad.  

Arie Hooimeijer: “Verpakkingen in de Toekomst”. Arie Hooimeijer is directeur van het Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK). Het centrum heeft als doelstelling bij te dragen aan de continuïteit van de papier- en kartonsector door middel van innovatie en kennis. Het werken aan nieuwe, slimme verpakkingen is daar onderdeel van.

Madelein Duijvestijn:“Sinterklaaspapier door de jaren heen”. Madelein Duijvestijn (Zevenhuizen) heeft een opleiding gevolgd voor ontwerpster van textieldessins. Zij heeft vanaf de 1970-ger jaren een grote collectie van Sinterklaaspapieren opgebouwd en deelt haar liefde en belangstelling voor dit papier door middel van lezingen en exposities.

Aanmelding

Om verschillende redenen moet het aantal deelnemers worden beperkt tot maximaal 30; geef u daarom snel op! Dat kan per mail via  info@papiergeschiedenis.net. Even als voorgaande jaren vragen wij een bijdrage van € 10 aan de deelnemers. Dit kan overgemaakt worden op bankrekening NL28 INGB 0003510722, t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland te Naarden.  

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken via e-mailadres: info@papiergeschiedenis.net, of via de Koninklijke VNP in Hoofddorp.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hein Bannier
Secretaris Papiergeschiedenis Nederland

Contact - Adres

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken via ons e-mailadres, of via de Koninklijke VNP in Hoofddorp.

Secretariaat: Rembrandtlaan 49, 1412 JN Naarden
Bankrekening: 3510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland

E: infopapiergeschiedenis.net
I: www.papiergeschiedenis.net


Download deze nieuwsbrief als pdf-bestand: Nieuwsbrief 16, juli 2015 (0,3 MB) 

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland