Logo Left Logo PNL logo right

Nieuwsbrief 18, juli 2016

Beste vrienden van Papiergeschiedenis Nederland,

U bent van harte uitgenodigd de jaarlijkse Themadag van Stichting Papiergeschiedenis Nederland bij te wonen. Wij zijn druk het programma in te vullen, maar het is nog niet helemaal rond. Toch willen wij u nu alvast nader informeren.

Deze 10de Themadag vindt plaats bij CODA in Apeldoorn op donderdag 13 oktober 2016. Hier is 11 jaar geleden de aanzet gegeven voor oprichting van de stichting Papiergeschiedenis Nederland en daardoor de aangewezen plaats om dit lustrum te vieren.

De titel van de Themadag is ‘Valsheid in Geschrifte(n)’:

  • Henk Porck verzorgt een lezing over het veilig dichtvouwen van brieven, om het briefgeheim te garanderen en daarmee valsheid in geschrifte te voorkomen.
  • Bas van Velzen vertelt over zijn onderzoek naar de vervalste schilderijen van de kleurrijke Anton Heyboer.
  • Er wordt nog gewerkt aan het vastleggen van enkele andere sprekers. Door vakanties lukt het nog niet hier al iets over te melden.

Voor werk van Anton Heyboer zie onder andere:

http://www.anton-heyboer.nl/

http://www.antonheyboerfoundation.org/

Tijdens het middagprogramma bezoeken we de archieven van CODA. Hierin bevindt zich o.a. de bekende Loeber-collectie.  

Financiële bijdrage

Aanmelden kan natuurlijk nu al, dan bent u er zeker van dat er plaats is. Dat kan per mail via info@papiergeschiedenis.net. Evenals voorgaande jaren vragen wij een bijdrage van € 10,-. Dit bedrag kan overgemaakt worden op bankrekening NL28 INGB 0003510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland te Naarden.  

Met vriendelijke groeten,

Jan Hein Bannier
Secretaris Papiergeschiedenis Nederland

Contact - Adres

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft kunt u ons bereiken via ons e-mailadres, of via de Koninklijke VNP in Hoofddorp.

Secretariaat: Rembrandtlaan 49, 1412 JN Naarden
Bankrekening: 3510722 t.n.v. Papiergeschiedenis Nederland

E: infopapiergeschiedenis.net
I: www.papiergeschiedenis.net


Download deze nieuwsbrief als pdf-bestand: Nieuwsbrief 18, juli 2016 (0,14 MB) 

Hosted by: Webstream Papiergeschiedenis Nederland, p/a Koninklijke VNP, Postbus 731, 2130 AS Hoofddorp, Nederland